HomeOver BizobOrganisatie

Organisatie

De inkoopsamenwerking is georganiseerd volgens het stichtingsmodel. De stichting kent een directeur en een stichtingsbestuur (Algemeen Bestuur). In dit bestuur is elke deelnemende gemeente met twee personen vertegenwoordigd. De functies van de vertegenwoordigers zijn divers: burgemeester, gemeentesecretaris en/of wethouder. Het stichtingsbestuur stuurt de directeur aan. Het bestuur vergadert twee maal per jaar.

 

Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur. Dit bestuur bestaat uit vijf personen die zijn gekozen uit het Algemeen Bestuur: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. Dit bestuur vergadert elke twee maanden ter voorbereiding van de Algemene Bestuursvergadering. Daarnaast volgt het Dagelijks Bestuur de ontwikkelingen van inkoop en aanbestedingen op strategisch niveau.

organigram Bizob2

De directeur en de medewerkers zijn werkzaam voor de stichting, zij vallen niet onder het ambtenarenrecht. De concern inkopers werken aan individuele en gezamenlijke inkooptrajecten voor de afzonderlijke gemeenten, van waaruit zij werken. Hoeveel dagen een gemeente aan professionele inkoop afneemt, ligt vast in samenwerkingsovereenkomsten. Regelmatig komen de inkopers bijeen om ervaringen uit te wisselen en de gezamenlijke trajecten te bespreken. Social media is ook een methode voor de inkopers om informatie te delen.

 

Onze inkopers hebben of volgen een bachelor opleiding op hbo of wo niveau. Daarnaast hebben ze de Nevi inkoopopleiding gevolgd en zijn de meeste CPD lid.