Beschermd Wonen

De inkoop van Beschermd Wonen is voor de BOV-Kempengemeenten ondergebracht bij de gemeente Eindhoven. Voor meer informatie over het inschrijven voor Beschermd Wonen verwijzen wij u naar Eindhoven.

Voor meer informatie klik op onderstaande link:

U kunt uw vragen ook direct mailen naar: