Beter en slimmer inkopen draagt bij aan een leefbare samenleving met tevreden inwoners

Logo

Ton de Graaf BBA

t.degraaf@bizob.nl
06-83716384

Commoditymanager Contractmanagement

Opleidingen

HBO Facility Management

HBO Bedrijfskunde

Nevi 1 en Nevi 2

Waar kan ik u bij helpen

Ik kan je helpen met vragen over leveranciersmanagement en contractmanagement. De meerwaarde  van contractmanagement zit hem in het zo vroeg mogelijk betrokken worden bij inkooptrajecten. Samen met alle betrokken partijen doelen bepalen en deze vertalen naar goede contracten die overzichtelijk en goed te managen zijn waarbij de relatie tussen aanbieders en gemeenten centraal staat.

Binnen Bizob ondersteun en faciliteer ik mijn collega’s op het vakgebied contractmanagement met als doel contractmanagement verder te professionaliseren.