Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
29 november 2022

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van Bizob en onze aangesloten publieke organisaties. Om duurzaamheid nog beter te kunnen borgen in het inkoopproces is Bizob partner geworden van INDUSA.

In het samenwerkingsverband INDUSA, dat staat voor ‘Innovatie Duurzaamheid Samenwerking’, zetten de provincie Noord-Brabant, de B5 steden en Bouwend Nederland samen mooie stappen in de verduurzaming van de Brabantse infrastructuur. Door het delen van kennis, opstarten van pilots en projecten en het opzetten van een netwerk wordt er in INDUSA samen gewerkt tussen marktpartijen en publieke wegbeheerders om klimaatdoelen gaan halen. Dat doen zij onder andere door het bieden van een platform voor het delen van kennis, vroegtijdige samenwerking in pilots en projecten en het opzetten van relevante netwerken.

Monique Gouw-Louter, concerninkoper van Bizob licht toe: “Gemeenten en publieke organisaties hebben op het gebied van duurzaamheid, milieu en sociale aspecten een voorbeeldfunctie. Inkoop is een effectief instrument om impact te maken op de kwaliteit van het leefmilieu. Om duurzaamheid te borgen in het inkoopproces, is het belangrijk om van elkaar te leren en te kijken hoe we hierin elkaar kunnen versterken. Het netwerk van INDUSA kan ons toegang geven tot kennis en ervaringen van andere publieke opdrachtgevers en zo het proces slimmer maken.”

Mark van den Hoven van INDUSA:  ”Door aansluiting van Bizob als partner in INDUSA, krijgen 35 gemeenten en publieke organisaties in Oost-Brabant meer mogelijkheden om stappen te zetten in het proces van opdrachtverlening en inkoop. Zodat ook daar het areaal aan wegen in afstemming met de klimaatdoelen en natuurwaarden kan worden onderhouden en vernieuwd.”

Op de foto: Monique Gouw-Louter, concerninkoper van Bizob en Mark van den Hoven van INDUSA.