Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
13 juni 2023

Save the Date: Op 16 november a.s. vindt de 1e Brabantse Infra Relatiedag plaats in de Apparatenfabriek te Eindhoven.

Dit netwerk- en kennisevent event is een initiatief van samenwerkingsverband INDUSA (Bizob is een partner van INDUSA) en programma Infrastructurele Projecten van provincie Noord-Brabant.  

Binnen de wereld van de infra staan grote veranderingen, onder meer op het gebied van verduurzaming, op de agenda. Om dit veranderingsproces optimaal te laten verlopen is het van belang om samen op te trekken. Dat kunnen we doen door uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen. Wat kans biedt om onze infrastructuur anders te organiseren. Graag bieden we (Brabantse) initiatieven een podium, die inspelen op het meer in positie brengen van alle betrokkenen binnen Grond- weg- en waterbouw – zowel overheid als marktpartijen. 

Tijdens de Brabantse Infra Relatiedag streven we ernaar om bij het publiek dialoog, reflectie en debat aan te wakkeren. Enerzijds bestaande initiatieven te versterken, en anderzijds de (Brabantse) beweging uit te breiden. Natuurlijk zijn er drempels die een versnelling van de verduurzaming GWW in de weg staan. Wat is er concreet nodig om het systeem te veranderen, aan te passen en goede voorbeelden te kunnen volgen? En ook: hoe kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op een goede constructieve basis werken waarbij de mogelijkheid bestaat te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen?  

De relatiedag biedt inspiratie en inzicht voor àlle betrokkenen binnen GWW om initiatieven te verbreden of juist te verdiepen. Daarom nodigen we je graag uit om bij te dragen aan, nieuwe inzichten toe te juichen en allianties te slaan. 

Aanmelden 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je aan te melden. Dit is mogelijk ongeveer 6 weken voor aanvang van de relatiedag op de website van INDUSA.

Heb je een onderwerp waarvan je echt denkt dat het een toegevoegde waarde heeft aan het doel van deze relatiedag dan kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Dan bekijken wij samen of we het in kunnen passen in het programma.