HomeLinksEigen verklaring

Eigen verklaring

Eigen verklaring aanbestedingsprocedure aanbestedende diensten

De Eigen verklaring is verplicht gesteld in de Aanbestedingswet. In de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan ondernemers alleen de Eigen verklaring mogen vragen in plaats van alle bewijsstukken. In de eigen verklaring staan de verplichte- en kunnen  facultatieve uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties,  uitvoeringsvoorwaarden en een samenwerkingsverband of beroep op een derde/derden worden opgenomen.

 

Let op!

Eigen verklaring alleen gebruiken in Acrobat Reader Op de modellen Eigen verklaring staat de waarschuwing dat ze voor het invullen geopend moeten worden met het programma Acrobat Reader. De Eigen verklaring invullen met een ander programma kan een verkeerde weergave geven van de ingevulde gegevens. Een ondernemer of aanbestedende dienst die een Eigen verklaring probeert te openen in bijvoorbeeld het programma Voorvertoning, krijgt een melding dat dit alleen kan via Acrobat Reader.

rijksoverheid

Rijksoverheid