HomeLinksGedragsverklaring aanbesteden

Gedragsverklaring aanbesteden

 

Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Die wet stelt een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) verplicht voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure. Voorheen konden aanbestedende diensten vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daar komt de verplichte GVA voor in de plaats. Een GVA is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon blijkt dat er geen bezwaren bestaan in verband met de inschrijving op een aanbestedingsprocedure. Ook gegevens van voormalige bestuurders worden meegewogen.

 

U vraagt de GVA aan bij Dienst Justis door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en de leges zijn voldaan. Binnen acht weken ontvangt u van Dienst Justis een besluit. Enkel de GVA zelf kan worden ingediend bij een aanbesteding, een kopie van het aanvraagformulier hiervoor is niet voldoende. Start dus tijdig met het aanvragen van het formulier en zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld.

 

De GVA zelf is vervolgens twee jaar geldig. Binnen deze termijn hoeft u alleen een nieuwe GVA aan te vragen indien er zaken of omstandigheden gewijzigd zijn. Bij het inschrijven op aanbestedingen geldt de GVA als bewijsmiddel. Indien u hierom gevraagd wordt hoeft u niet telkens een origineel exemplaar in te dienen, een kopie volstaat. U hoeft dan ook geen onnodige kosten te maken voor een grote hoeveelheid exemplaren van de GVA.

 

Via onderstaande link kunt u de GVA aanvragen:

rijksoverheid

Dienst Justis

Ministerie van Veiligheid en Justitie