HomeNieuwsNieuwsoverzichtBeter aanbesteden door toepassing Uniforme inkoopvoorwaarden

Beter aanbesteden door toepassing Uniforme inkoopvoorwaarden

23 augustus 2018

Het vervolg op actie 10 uit de actieagenda Beter aanbesteden

 

Of de bij Bizob aangesloten organisaties (26 gemeenten en zes gemeenschappelijke regelingen), na het in 2013 verschijnen van, de VNG-model Uniforme Inkoopvoorwaarden zouden toepassen heeft niet lang ter discussie gestaan. De meerwaarde van uniforme inkoopvoorwaarden wordt dagelijks ervaren binnen de inkoop- en aanbestedingstrajecten die Bizob begeleidt. Het vermindert de administratieve lasten substantieel en geeft vertrouwen, dat er geen essentiële zaken worden vergeten bij het contracteren van leveringen en diensten.

 

Bizob ondersteunt de aanbeveling onder actie 10 van de actieagenda Beter aanbesteden dan ook van harte. In de vorige versie van de inkoopvoorwaarden werden de afwijkingen en toevoegingen van de uniforme voorwaarden door Bizob al cursief aangegeven. Nu het VNG-model Uniforme Inkoopvoorwaarden gelegenheid geeft om de afwijkingen en toevoegingen in een gestandaardiseerd addendum op te nemen is dit direct omarmd. Ook bij de toepassing van andere (paritair opgestelde) voorwaarden worden de afwijkingen en toevoegingen steeds helder kenbaar gemaakt.

 

Voor een aantal inkooppakketten hanteert Bizob andere (paritair opgestelde) voorwaarden. Voornamelijk om beter aan te sluiten bij de product/ dienstkenmerken en de sector waarin wordt ingekocht. Het betreft: UAV/ UAV-gc, De Nieuwe Regeling (DNR), Inkoopvoorwaarden Accountancy en de GIBIT. 

 

Bizob geeft navolging aan actie 10 uit de Actieagenda Beter aanbesteden bij alle inkoop- en aanbestedingstrajecten die zij voor de ruim dertig bij haar aangesloten publieke organisaties begeleidt.