HomeNieuwsNieuwsoverzichtEuropese drempels

Europese drempels

22 augustus 2012
europa

Voor 2012 en 2013 zijn de drempelbedragen voor de Richtlijn 2004/18/EG/ vastgelegd in het (Bao) Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten:

Werken: € 5.000.000

Leveringen: € 200.000

Diensten: € 200.000

 

De drempel op het gebied van overheidsopdrachten van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB is eveneens € 200.000.

Voor prijsvragen algemeen (artikel 67) is de drempel € 200.000.

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a) is de drempel € 5.000.000.

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b) is de drempel € 200.000.

Voor concessies voor openbare werken (artikel 56) is het nieuwe drempelbedrag € 5.000.000.