HomeNieuwsNieuwsoverzichtSuccesvolle aanbesteding Outsourcing

Succesvolle aanbesteding Outsourcing

9 november 2017

Succesvolle aanbesteding outsourcing ICT gemeenten Waalre en Veldhoven

De gemeente Waalre en Veldhoven hebben gezamenlijk een aanbesteding doorlopen voor de outsourcing van hun ICT. Ron van Dijck van Telengy heeft de gemeenten inhoudelijk begeleid en Sandra van Kasteren van Bizob heeft het aanbestedingsproces begeleid. Het was een complexe aanbesteding met een totale contractwaarde van bijna €10.000.000,-. Door een goede samenwerking tussen de partijen heeft dit geleid tot een goed resultaat.

Na een intensieve voorbereiding zijn in december 2016 de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd in een Europese openbare aanbesteding. 7 Marktpartijen hebben een inschrijving ingediend. Uit de zorgvuldige beoordeling van deze inschrijvingen is Ictivity als winnaar naar voren gekomen.

Een belangrijke reden voor de gunning aan Ictivity was het heldere en goed uitgewerkte plan van aanpak en de fasering. Ook is er uitvoerig nagedacht over de samenwerking tussen de beide gemeenten, het Ictivity ServiceCenter en de servicedesk van de gemeente Veldhoven. De looptijd van de overeenkomst is van 1 november 2017 (voor de gemeente Veldhoven vanaf 1 november 2018) tot en met 1 januari 2022, waarna beide gemeenten de mogelijkheid hebben om de overeenkomst driemaal met twee jaar te verlengen.

Het officiële startschot voor de aanleg van een moderne digitale infrastructuur, die plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk maakt, werd op 8 mei jl. door Jan Thomassen (manager Informatisering en Automatisering gemeente Waalre), Pieternel van Dijk (Facility manager gemeente Veldhoven) en Wilbert van Beek (commercieel directeur Ictivity) gegeven met de ondertekening van de overeenkomsten.

Ictivity levert vanuit haar datacenters voor de gemeente Waalre de nieuwe IT-infrastructuur en de virtuele werkplekken. Daarnaast wordt het volledige beheer van deze nieuwe infrastructuur bij Ictivity belegd. Voor de eerstelijns helpdesk, het technisch applicatiebeheer en het databasebeheer heeft de gemeente Waalre een samenwerkingsverband met buurgemeente Veldhoven. Vanaf 1 november 2018 neemt ook gemeente Veldhoven haar Infrastructuur-as-a-Service van Ictivity af.