HomeNieuwsNieuwsoverzichtSuccesvolle gezamenlijke regionale uitrol van overeenkomst 2.0

Succesvolle gezamenlijke regionale uitrol van overeenkomst 2.0

16 februari 2017

Ontwikkelingen binnen het sociaal domein

In 2014 hebben de gemeenten in Zuidoost-Brabant in samenwerking met diverse vertegenwoordigers van zorginstellingen, Wmo-raden en welzijnsorganisaties, als partners aan de “fysieke overleg tafel”, daarbij ondersteund door Bizob, gewerkt aan de inkoop van Jeugdhulp, de Wmo Begeleiding, Kortdurend verblijf en het Beschermd wonen.

 

Vanwege het complexe speelveld in het sociale domein (de ontwikkelingen volgen elkaar snel op, er wordt in wisselende verbanden samengewerkt met verschillende partijen) bestond de behoefte om overeenkomsten in het sociaal domein flexibel in te richten. Het bestuurlijk aanbesteden gaf de mogelijkheid om met de samenwerkende partijen aan de fysieke overlegtafel in gezamenlijkheid te komen tot doorontwikkeling en transformatie.

Die samenwerking is voortvarend vormgegeven en in de loop van de contractperiode zijn er verschillende initiatieven nader uitgewerkt. Dit leidde echter tot een ongewenste hoeveelheid overeenkomsten en addenda, onduidelijkheid bij gemeenten en aanbieders en een ongewenste toename van de administratieve lasten.

 

Overeenkomst bestuurlijk aanbesteden 2.0

Bizob heeft gezocht naar mogelijkheden om deze situatie eenvoudiger en eenduidiger te maken en heeft de Overeenkomst bestuurlijk aanbesteden 2.0 ontwikkeld. Uit alle overeenkomsten die in de diverse regio’s zijn opgesteld zijn de best practises verwerkt tot één overeenkomst.

De overeenkomst is zo opgesteld dat deze voor alle inkooptrajecten middels bestuurlijk aanbesteden kan worden gebruikt. In hoofdstuk 1 van de overeenkomst is de werkwijze van het bestuurlijk aanbesteden vastgelegd. In hoofdstuk 2 en verder zijn de meer product specifieke en de regio specifieke afspraken opgenomen. Hierbij is geprobeerd om binnen de overeenkomst zo veel mogelijk eenvormigheid te krijgen over de regio’s heen.

 

Voordelen van de overeenkomst 2.0:

  • Een verlaging van de administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders;
  • Uniformiteit qua structuur voor aanbieders die in meerdere regio’s werkzaam zijn;
  • Meer overzicht door het verwerken van de addenda in de overeenkomst 2.0;
  • Beleidsvrijheid voor gemeenten blijft gewaarborgd.

De overeenkomsten zijn in de verschillende regio’s opgesteld en besproken aan de fysieke overlegtafels. De deelnemers aan de fysieke overlegtafels hebben positief gereageerd en actief meegewerkt aan deze doorontwikkeling van de overeenkomst.

Op dit moment zijn in nagenoeg alle regio’s de eerste overeenkomsten voor ondertekening via Negometrix beschikbaar gesteld.

Bizob is er van overtuigd dat het sociaal domein hiermee beschikt over toekomstbestendige overeenkomsten die ruimte bieden aan transformatie en ontwikkeling.