Doel

De belangstelling bij gemeenten voor bedrijfsmatige inkoop groeit. Dat is niet verwonderlijk, omdat  de inkoopuitgaven een zeer groot deel van de jaarlijkse begroting uitmaken.  
Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Lokale overheden vormen samen de grootste groep overheidsinkopers in ons land.  Hoe professioneler er wordt ingekocht, hoe meer er valt te besparen. Maar  professioneel inkopen gaat over veel meer dan besparen alleen.

Foto: MFA DE Rips, Gemeente Gemert-Bakel.

 

De kwaliteit van inkoop vertaalt zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Ook heeft het een direct effect op de beheersing van  doorloop- en levertijden, het voorkomen van onverwachte budgetoverschrijdingen en de integriteit van de gemeentelijke organisatie.
Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Het versterkt de voorbeeldfunctie die gemeenten vervullen.  Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.