HomeOver BizobHistorie

Historie

Het initiatief tot Bizob werd genomen door tien gemeentesecretarissen, die besloten dat het tijd was voor samenwerking op het gebied van inkoop. Op die manier wilden zij de rol van opdrachtgever van gemeenten structureren en professionaliseren.

De Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant is op 1 november 2003 opgericht. De oprichting is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd.

oirschot ouderaadhuis

Foto: Oude Raadhuis Gemeente Oirschot.

 

Daarna ging het snel. Toen de voordelen van gezamenlijk en professioneel inkopen eenmaal op tafel lagen, sloten nog zeven gemeenten aan. In korte tijd heeft Bizob zich ontwikkeld tot een kenniscentrum op het gebied van inkoop en aanbesteding. Zo heeft Bizob een rol gespeeld bij de opstelling van de nieuwe nationale aanbestedingswet en wordt het bureau regelmatig geraadpleegd door de VNG.