HomeOver BizobOrganisatieCommodity Managers/ Expertise Centum Bizob (ECB)

Commodity Managers/ Expertise Centum Bizob (ECB)

Openbare Ruimte: Frank Weerheijm

Frank Geven

Commodity Manager

Telefoon: 06 - 12 14 24 57

E-mail: f.weerheijm@bizob.nl

  

Frank is afkomstig uit de automotive sector. In de inkoop heeft hij diverse inkoopopleidingen (NEVI) gevolgd en hij is CPD lid. Frank heeft een brede ervaring die hij heeft opgedaan in zowel de commerciële als ook publieke sector. Hij is lid van het Centraal College van Deskundigen voor de Stichting TX-keur (ten behoeve van de taxi-branche).

Frank is verantwoordelijk voor de vakgebieden openbare ruimte en ondersteunende dienstverlening. Frank heeft ook gewerkt aan het uitvoeren van leveranciers-management ten behoeve van betere leveranciersprestaties.

Facilitair & ICT: Sandra van Kasteren

Sandra v Kasteren

Commodity Manager

Telefoon: 06 - 10 94 76 48

E-mail: s.vankasteren@bizob.nl

Gemeenten: Expertise Centum Bizob (ECB)

 

Sandra heeft een Bachelor degree MER-Bestuurskunde. Na afronding van haar studie heeft ze zich verder verdiept in het inkoopvak door het volgen van de opleiding Nevi 1. Inmiddels beschikt ze over enkele jaren inkoopervaring in de publieke sector en is ze CPD lid. Sandra heeft ervaring met zeer diverse inkooptrajecten, van brandweervoertuigen tot architecten en van aannemers tot adviesbureaus. Daarnaast heeft ze veel ervaring opgedaan met ICT gerelateerde aanbestedingen voor verschillende opdrachtgevers, zowel dienst-verlenend als hardware en software. Vanaf 2013 is Sandra betrokken bij de aanbestedingen rondom de reconstructie van de Kempenbaan in Veldhoven, waarvoor zowel aannemers (op basis van UAV-GC) als adviesbureaus gecontracteerd moeten worden.

Sociaal Domein: Govert Groeneveld

Govert Groeneveld.jpg

Commodity Manager

Telefoon: 06 - 23 65 85 55

E-mail: g.groeneveld@bizob.nl

Gemeenten: Expertise Centrum Bizob (ECB)

 

Govert heeft een Bachelor degree in de commerciële economie. Hij heeft daarna de NEVI inkoopopleiding afgerond. Govert heeft ervaring op het gebied van inkoop, verkoop, management, projectmanagement, interim-management en advies. Sinds 2011 heeft hij zich binnen Bizob gespecialiseerd in inkoop en contractmanagement op het gebied van het Sociale Domein zoals de Participatiewet, WMO, Jeugdzorg en Welzijn. Govert is tevens lid van de landelijke Vakgroep Kennis en Ontwikkelcentrum Sociaal Domein van het ministerie van VWS en PIANOo.