Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Een 10 voor de jeugd Terug

Een 10 voor de jeugd

Inkoopregio Een 10 voor de jeugd heeft een vernieuwde overeenkomst opgesteld met jeugdhulpaanbieders voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 1 januari 2022.

Bij Een 10 voor de jeugd zijn de volgende gemeenten aangesloten:

– Helmond

– Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten),

– de Dommelvallei + (Nuenen, Son en Beugel, Geldrop-Mierlo en Waalre)

– Veldhoven

Inkoop per segment

De inkoopstrategie is onderverdeeld in losse segmenten. Klik hieronder op de links voor toegang tot de segmenten:

Gecontracteerd aanbieder worden?

Om een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder voor Een 10 voor de jeugd te worden is het nodig dat via Mercell het contracteringsproces doorlopen wordt. Dit kan door de organisatie binnen Mercell te registreren. Daarna kunt u zich aanmelden voor 1 van bovenstaande segmenten.

Registreren Mercell

Aanmelden Tender

Voor het doorlopen van een aanmelding dient de jeugdhulpaanbieder zich, na registratie bij Mercell, aan te melden voor een of meerdere segmenten. Hier kunnen de van toepassing zijnde vragenlijsten doorlopen worden om vervolgens de inschrijving in te dienen. Na goedkeuring van de inschrijving zal de organisatie worden gecontracteerd voor een specifiek jeugdhulpproduct.

Toetredingsinformatie

Per segment is bepaald of en wanneer er toetreding mogelijk is. De gemeente kan vanuit haar wettelijke taak of vanuit veranderd aanbod anders besluiten ten aanzien van de toetredingsmomenten. Check altijd wat de recentelijke toetredingsmomenten per segment zijn.

  • Segment 1: toetreding is niet mogelijk.
  • Segment 2: toetreding is 4x per jaar mogelijk (totdat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd)
  • Segment 3: toetreding was gesloten, maar door wijzigingen toch tijdelijk open voor toetreding 4x per jaar.
  • Segment 4: toetreding is mogelijk afhankelijk van product is toetreding 2x of 4x per jaar mogelijk.

Informatie

Bent u een zorgaanbieder en wilt u meer informatie over het leveren van diensten aan inwoners? Of wilt u meer informatie over de overeenkomst Een 10 voor de Jeugd?

Ga dan naar de website: https://jeugdwmo.nl/

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom inkoop gerelateerde zaken. Denk aan de werkwijze, beleidsregels, contactgegevens en hoe u bijvoorbeeld als zorgaanbieder kunt toetreden.

Overeenkomst ter informatie

Onderstaand document is slechts ter informatie en mag niet gebruikt worden om te ondertekenen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].