Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Een 10 voor de jeugd Terug

Een 10 voor de jeugd

‘Een 10 voor de jeugd’ is een inkoopsamenwerking. Hierbij zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel.

Contractering 2022

Inkooporganisaties van ‘Een 10 voor de jeugd’ hebben een vernieuwde overeenkomst opgesteld met jeugdhulpaanbieders voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 1 januari 2022.

Op 1 juli is in Negometrix de vernieuwde overeenkomst, bestaande uit vier segmenten voor Een 10 voor de Jeugd gepubliceerd en daarmee opengesteld voor inschrijving.

Om een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder voor Helmond en de Peelgemeenten te worden (voorheen ‘jeugdzorg specialistische ondersteuning’ / ‘jeugdhulp met verblijf en dagbehandeling’) zal via Negometrix het contracteringsproces doorlopen moeten worden. Dit kan door de organisatie binnen Negometrix te registreren. De procedure bestaat uit 2 stappen, zijnde een basismodule / hoofdtender (stap 1) en de contractenmodules / subtender(s) (stap 2). Vanuit het met goed resultaat doorlopen van stap 1 volgt automatisch een uitnodiging voor stap 2.

Registreren Negometrix

Aanmelden Tender

Voor het doorlopen van stap 1 dient de jeugdhulpaanbieder zich, na registratie bij Negometrix, aan te melden voor de basistender . Hier kan de van toepassing zijnde vragenlijst doorlopen worden en het tabblad kwalificaties ingevuld worden om vervolgens de inschrijving in te dienen. Na goedkeuring van de inschrijving binnen de hoofdtender ( stap 1) ontvangt de inschrijver automatisch een uitnodiging om de subtender(s) te doorlopen. Bij goedkeuring van de inschrijving in de subtender (stap 2) zal de organisatie worden gecontracteerd voor wat betreft jeugdhulp

Overeenkomst ter informatie

Onderstaand document is slechts ter informatie en mag niet gebruikt worden om te ondertekenen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar contractmanagement@een10voordejeugd.nl of kijk op deze website.