Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Een 10 voor de jeugd Terug

Een 10 voor de jeugd

De Dommelvallei + (Nuenen, Son en Beugel, Waalre en Geldrop-Mierlo), de gemeente Helmond, de gemeente Veldhoven en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek) vormen vanaf nu een nieuwe inkoopregio voor de inkoop van jeugdhulp, genaamd: Een 10 voor de jeugd!

Contractering 2021

De gemeenten binnen “Een 10 voor de jeugd” hebben reeds een overeenkomst gesloten met jeugdhulpaanbieders voor de inkoop van jeugdhulp.

LET OP: Omdat in 2021 de overeenkomst wordt doorontwikkeld voor 2022, is er met ingang van 15 april 2021 tot 1 januari 2022 een (tijdelijke) toetredingsstop in de regio van toepassing voor nieuwe aanbieders en voor reeds gecontracteerde aanbieders die een wijziging willen aanbrengen in het productaanbod. Dit betekent dat het op dit moment niet mogelijk is om voor 2021 nog in aanmerking te komen voor een contract en/of een inschrijving in te dienen of te wijzigen. Meer informatie hierover kan u vinden in de vraag- en antwoordmodule in Negometrix.

Contractering 2022

Inkooporganisaties van ‘Een 10 voor de jeugd’ hebben een vernieuwde overeenkomst opgesteld met jeugdhulpaanbieders voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 1 januari 2022.

Op 1 juli is in Negometrix de vernieuwde overeenkomst, bestaande uit vier segmenten voor Een 10 voor de Jeugd gepubliceerd en daarmee opengesteld voor inschrijving.

Om een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder voor Helmond en de Peelgemeenten te worden (voorheen ‘jeugdzorg specialistische ondersteuning’ / ‘jeugdhulp met verblijf en dagbehandeling’) zal via Negometrix het contracteringsproces doorlopen moeten worden. Dit kan door de organisatie binnen Negometrix te registreren. De procedure bestaat uit 2 stappen, zijnde een basismodule / hoofdtender (stap 1) en de contractenmodules / subtender(s) (stap 2). Vanuit het met goed resultaat doorlopen van stap 1 volgt automatisch een uitnodiging voor stap 2.

Aanmelden Tender

Voor het doorlopen van stap 1 dient de jeugdhulpaanbieder zich, na registratie bij Negometrix, aan te melden voor de basistender . Hier kan de van toepassing zijnde vragenlijst doorlopen worden en het tabblad kwalificaties ingevuld worden om vervolgens de inschrijving in te dienen. Na goedkeuring van de inschrijving binnen de hoofdtender ( stap 1) ontvangt de inschrijver automatisch een uitnodiging om de subtender(s) te doorlopen. Bij goedkeuring van de inschrijving in de subtender ( stap 2) zal de organisatie worden gecontracteerd voor wat betreft jeugdhulp.

Overeenkomst ter informatie

Onderstaand document is slechts ter informatie en mag niet gebruikt worden om te ondertekenen.

Bewijslast

Het streven is om aanbieders vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 augustus via Negometrix in te laten schrijven op de verschillende segmenten en producten.

Omdat het aanvragen van (nieuwe) documenten bij externe instanties tijd en kosten met zich mee kan brengen, adviseren wij (nieuwe) zorgaanbieders alvast om de volgende bewijslast op orde te hebben:

– Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het moment van het indienen van de inschrijving niet ouder mag zijn dan 2 jaar. Heeft u deze niet, dan kunt u deze aanvragen via Dienst Justis http://www.justis.nl/

– Uittreksel uit het beroeps- of handelsregister van de Kamer van Koophandel uploaden, die op het moment van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan zes maanden ( zie datum vervaardiging uittreksel). Heeft u deze niet, dan kunt u deze aanvragen via de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/

– Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, die op het moment van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden. ( zie datum gegevens waarop de verklaring betrekking heeft). Heeft u deze niet, dan kunt u deze aanvragen via de Belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar contractmanagement@een10voordejeugd.nl of kijk op deze website.