Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Een 10 voor de jeugd Terug

Een 10 voor de jeugd

Inkoopregio Een 10 voor de jeugd heeft een vernieuwde overeenkomst opgesteld met jeugdhulpaanbieders voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 1 januari 2022.

Bij Een 10 voor de jeugd zijn de volgende gemeenten aangesloten:

– Helmond

– Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten),

– de Dommelvallei + (Nuenen, Son en Beugel, Geldrop-Mierlo en Waalre)

– Veldhoven

Inkoop per segment

De inkoopstrategie is onderverdeeld in segmenten. Als de vragenlijst en kwalificaties van de organisatie goedgekeurd zijn, kan daarna een inschrijving per segment plaats vinden.

  • Segment 1: Hoogcomplex / weinig voorkomend
  • Segment 2: Wonen
  • Segment 3: Dagbesteding / Dagbehandeling
  • Segment 4: Specialistisch / veel voorkomend
  • Segment 5: Crisis (deze inkoop is in samenwerking met “samen voor jeugd”)

Gecontracteerd aanbieder worden?

Om een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder voor Een 10 voor de jeugd te worden is het nodig dat via Negometrix het contracteringsproces doorlopen wordt. Dit kan door de organisatie binnen Negometrix te registreren. De procedure bestaat uit 2 stappen. Allereerst is inschrijving in de basistender (stap 1) nodig. Daarnaast kent elk segment een eigen subtender (stap 2). Mocht een aanbieder stap 1 met een goed resultaat doorlopen hebben, volgt automatisch een uitnodiging voor stap 2.

Registreren Negometrix

Aanmelden Tender

Voor het doorlopen van stap 1 dient de jeugdhulpaanbieder zich, na registratie bij Negometrix, aan te melden voor de basistender . Hier kan de van toepassing zijnde vragenlijst doorlopen worden en het tabblad kwalificaties ingevuld worden om vervolgens de inschrijving in te dienen. Na goedkeuring van de inschrijving binnen de basistender ( stap 1) ontvangt de inschrijver automatisch een uitnodiging om de subtender(s) te doorlopen. Bij goedkeuring van de inschrijving in de subtender (stap 2) zal de organisatie worden gecontracteerd voor een specifiek jeugdhulpproduct.

Toetredingsinformatie

Per segment is bepaald of er toetreding mogelijk is zo ja hoe vaak. De gemeente kan vanuit haar wettelijke taak of vanuit veranderd aanbod anders besluiten ten aanzien van de toetredingsmomenten. Check altijd wat de recentelijke toetredingsmomenten per segment zijn.

  • Segment 1: toetreding is niet mogelijk.
  • Segment 2: toetreding is 4x per jaar mogelijk (totdat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd)
  • Segment 3: toetreding was gesloten, maar door wijzigingen toch tijdelijk open voor toetreding 4x per jaar.
  • Segment 4: toetreding is mogelijk afhankelijk van product is toetreding 2x of 4x per jaar mogelijk.

Informatie

Bent u een zorgaanbieder en wilt u meer informatie over het leveren van diensten aan inwoners? Of wilt u meer informatie over de overeenkomst Een 10 voor de Jeugd?

Ga dan naar de website: https://jeugdwmo.nl/

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom inkoop gerelateerde zaken. Denk aan de werkwijze, beleidsregels, contactgegevens en hoe u bijvoorbeeld als zorgaanbieder kunt toetreden.

Overeenkomst ter informatie

Onderstaand document is slechts ter informatie en mag niet gebruikt worden om te ondertekenen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar contractmanagement@een10voordejeugd.nl.