Samen kunnen we de toekomst tegemoet

Logo

Begeleiding 18+

Hieronder vindt u een overzicht per regio/gemeenten van de actuele aanbestedingen op het gebied van Begeleiding 18+ en/of Kortdurend verblijf. Klik op de bijgevoegde link om naar de aanbesteding (tender) op Negometrix te gaan.

A2-gemeenten:

Begeleiding 18+: Tender Wmo-begeleiding voor Individuele begeleiding en dagbesteding

Kortdurend Vervblijf: Overeenkomst Begeleiding 18+ A2  

BOV-Kempen

Begeleiding 18+: Basistender Sociaal Domein – BOV-Kempen, Dommelvallei+, Helmond en GR Peelgemeenten

Kortdurend verblijf: Deelovereenkomst Kortdurend Verblijf BOV-Kempen. Deze aanbesteding loopt niet via Negometrix. Mocht u interesse hebben in het afsluiten van een overeenkomst voor Kortdurend verblijf dan dient u contact op te nemen door een bericht te sturen naar wmobovkempen@bizob.nl.

Dommelvallei+

Begeleiding 18+: Basistender Sociaal Domein – BOV-Kempen, Dommelvallei+, Helmond en GR Peelgemeenten

Peel:

Begeleiding 18+: Overeenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Begeleiding Helmond & Peelgemeenten

Kortdurend verblijf: Overeenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Kortdurend verblijf Helmond & Peelgemeenten

Noordoost-Brabant:

De inkoop voor deze gemeenten in ondergebracht bij gemeente Oss en  ‘s-Hertogenbosch. Klik hier voor meer informatie.