Samen kunnen we de toekomst tegemoet

Logo

Overeenkomst

Hier vindt u de overeenkomst en de addenda die van toepassing zijn voor het product Begeleiding 18+ en Kortdurend verblijf. Deze documenten kunt u ter inzage bekijken alvorens u zich inschrijft.

LET OP: De onderstaande documenten zijn ter informatie voor u als zorgaanbieder en niet bedoeld om mee in te schrijven. Mocht u zich daadwerkelijk in willen schrijven, ga dan naar Inschrijven.

Huidige overeenkomst Wmo-begeleiding voor Individuele begeleiding en dagbesteding (tot 31 december 2023)

De huidige overeenkomst Wmo-begeleiding voor Individuele begeleiding en dagbesteding, is geldig tot 31 december 2023. Er is een toetredingsstop per 1 juli 2023.

Huidige overeenkomst voor Wmo-kortdurend Verblijf

De overeenkomst voor WMO-kortdurend verblijf loopt door.

Alle benodigde informatie en updates over deze huidige overeenkomst vindt u op Negometrix.

Nieuwe overeenkomst Wmo-begeleiding voor Individuele begeleiding en dagbesteding (vanaf 1 januari 2024)

Wilt u zich inschrijven voor de nieuwe overeenkomst? Ga dan naar Inschrijven.

Om toegelaten te worden tot de aanbieders voor deze producten dient u aan een aantal eisen te voldoen en dient u bewijsstukken aan te leveren.

Eisen zijn o.a.:

  • Instemmen met de Eigen Verklaring;
  • Het hebben van een kwaliteitskeurmerk in de zorg;

Zie voor de specificatie en overige eisen het inkoopdocument en de vragenlijsten in de tender.

Bewijsstukken:

  • Uittreksel beroeps- of handelsregister (Kamer van Koophandel). Deze dient gewaarmerkt te zijn door de Kamer van Koophandel, uit het uittreksel blijkt wie gemandateerd is om de overeenkomst te tekenen en het uittreksel is niet ouder dan 6 maanden;
  • Gedragsverklaring Aanbesteden. Mag maximaal 2 jaar oud zijn. Is op te vragen via Dienst Justis;
  • Verklaring belastingdienst. Verklaring nakoming fiscale verplichtingen, mag niet ouder zijn dan 6 maanden en kan opgevraagd worden bij de belastingdienst;  
  • Certificaat van een Keurmerk in de zorg (zie lijst voor geaccepteerde keurmerken).

Deze lijst met bewijsstukken is niet limitatief.

Vraag & antwoord module

Bizob doet haar aanbestedingen online en gebruikt daarvoor Mercell Source-to-Contract. Hier dien je je inschrijving in, maar daarnaast is het ook de plek waar alle vragen en antwoorden zijn te vinden. LET OP: u heeft alleen toegang tot de vraag & antwoord module wanneer u bent aangemeld voor de betreffende tender.

De indexering is opgenomen in de inkoopdocumenten. Elk jaar wordt er door Bizob middels een bericht in Mercell Source-to-Contract gecommuniceerd wat de tarieven voor het aankomende jaar zijn.