Samen kunnen we de toekomst tegemoet

Logo

Overeenkomst

Hier vindt u de overeenkomst en de addenda die van toepassing zijn voor het product Begeleiding 18+ en Kortdurend verblijf. Deze documenten kunt u ter inzage bekijken alvorens u zich inschrijft via Negometrix.

LET OP: De onderstaande documenten zijn ter informatie voor u als zorgaanbieder en niet bedoeld om mee in te schrijven. Mocht u zich daadwerkelijk in willen schrijven, ga dan naar Inschrijven.

Zoals vastgelegd in addendum 2018 worden de tarieven elk jaar verhoogt met het CBS indexcijfer voor de Cao-lonen in de gezondheids- en welzijnszorg. Elk najaar wordt er door Bizob middels een bericht in Negometrix en via de mail gecommuniceerd wat de tarieven voor het aankomende jaar zijn.

Om toegelaten te worden tot de aanbieders voor dit product dient u aan een aantal eisen te voldoen en dient u bewijsstukken aan te leveren.

Eisen zijn o.a.:

  • Instemmen met de Eigen Verklaring;
  • Het hebben van een kwaliteitskeurmerk in de zorg (vanaf 1-7-2020 verplicht). Zie voor meer informatie addendum 2019;
  • Het hebben van een calamiteitenplan;
  • Het hebben van een onafhankelijke klachtenregeling.

Zie voor de overige eisen de overeenkomst en dan vooral hoofdstuk 3.

Bewijsstukken:

  • Uittreksel beroeps- of handelsregister (Kamer van Koophandel). Deze dient gewaarmerkt te zijn door de Kamer van Koophandel, uit het uittreksel blijkt wie gemandateerd is om de overeenkomst te tekenen en het uittreksel is niet ouder dan 6 maanden;
  • Gedragsverklaring Aanbesteden. Mag maximaal 2 jaar oud zijn. Is op te vragen via Dienst Justis;
  • Verklaring belastingdienst. Verklaring nakoming fiscale verplichtingen, mag niet ouder zijn dan 6 maanden en kan opgevraagd worden bij de belastingdienst;  
  • Certificaat van een Keurmerk in de zorg (vanaf 1-7-2020 verplicht).

Deze lijst met bewijsstukken is niet limitatief.

Vraag & antwoord module

Bizob doet haar aanbestedingen online en gebruikt daarvoor Negometrix. In Negometrix dien je je inschrijving in, maar daarnaast is het ook de plek waar alle vragen en antwoorden zijn te vinden, dit is het medium voor de digitale overleg tafel (DOT).

LET OP: u heeft alleen toegang tot de vraag & antwoord module wanneer u bent aangemeld voor de betreffende tender.