Samen kunnen we de toekomst tegemoet

Logo

Overeenkomst

Hier vindt u de overeenkomst die van toepassing zijn voor de overeenkomst Wmo Begeleiding 18+ voor de regio BOV-Kempen & Dommelvallei +. Deze documenten kunt u ter inzage bekijken alvorens u zich inschrijft via Negometrix.

LET OP: De onderstaande documenten zijn niet bedoeld om mee in te schrijven. Informatie over het inschrijven vindt u bij het kopje inschrijven.

U schrijft eerst in op de Basistender met tendernummer 175855. Als uw inschrijving voldoet, ontvangt u digitaal een uitnodiging voor de Subtender met tendernummer 176439. Het is na het verstrijken van de ingangsdatum van 1 april 2022, mogelijk om tussentijds toe te treden Deze tussentijdse toetreding vindt elke even-maand plaats per de 1e, dus 1 april, 1 juni en zo verder. De aanbieders die tussentijds wensen toe te treden dienen zich steeds uiterlijk vier weken voor de beoogde ingangsdatum te melden, waarna de overeenkomst, na goedkeuring van de inschrijving, zal ingaan per de 1e van de even-maand.

Documenten:

Toepassen nieuwe tarieven en verrekening

De nieuwe tarieven kunt u toepassen in de facturatie van activiteiten die vanaf 1 oktober 2022 plaatsvinden. Over de verrekening van tarieven over de periode van 1 april tot 1 oktober 2022 volgt zo spoedig mogelijk nader bericht. Het streven is om een uniforme en administratief zo min mogelijk belastende methode te hanteren.

Bewijsstukken:

Voor een geldige inschrijving worden de volgende bewijsstukken gevraagd:

  • Uittreksel beroeps- of handelsregister (Kamer van Koophandel). Deze dient gewaarmerkt te zijn door de Kamer van Koophandel, uit het uittreksel blijkt wie gemandateerd is om de overeenkomst te tekenen en het uittreksel is niet ouder dan 6 maanden;
  • Gedragsverklaring Aanbesteden. Mag maximaal 2 jaar oud zijn. Is op te vragen via Dienst Justis;
  • Verklaring belastingdienst. Verklaring nakoming fiscale verplichtingen, mag niet ouder zijn dan 6 maanden en kan opgevraagd worden bij de belastingdienst;  

Deze lijst met bewijsstukken is niet limitatief.

Vraag & antwoord module

Bizob doet haar aanbestedingen online en gebruikt daarvoor Negometrix. In Negometrix dien je je inschrijving in, maar daarnaast is het ook de plek waar alle vragen en antwoorden zijn te vinden.

LET OP: u heeft alleen toegang tot de vraag & antwoord module wanneer u bent aangemeld voor de betreffende tender.