Samen kunnen we de toekomst tegemoet

Logo

Jeugdwet

Kempengemeenten, Oirschot en Best

De Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – De Mierden), Oirschot en Best hebben de inkoop voor de Jeugdwet ondergebracht bij de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven verzorgt voor deze 6 gemeenten de inkoop jeugdhulp. Klik hier voor meer informatie en om uzelf aan te melden als aanbieder.

Veldhoven

De gemeente Veldhoven, de Dommelvallei + (Nuenen, Son en Beugel, Waalre en Geldrop-Mierlo), de gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek) vormen vanaf nu een nieuwe inkoopregio voor de inkoop van jeugdhulp, genaamd: Een 10 voor de jeugd!

Klik op het logo voor meer informatie over Een tien voor de jeugd

Overeenkomst en Verwijsindex

Hieronder vindt u de overeenkomst Individuele- en Maatwerkvoorziening, Ondersteuning Jeugd Veldhoven, geldig tot 1 januari 2022.

LET OP: Omdat in 2021 de overeenkomst wordt doorontwikkeld voor 2022, is er met ingang van 15 april 2021 tot 1 januari 2022 een (tijdelijke) toetredingsstop in de regio van toepassing voor nieuwe aanbieders en voor reeds gecontracteerde aanbieders die een wijziging willen aanbrengen in het productaanbod. Dit betekent dat het op dit moment niet mogelijk is om voor 2021 nog in aanmerking te komen voor een contract en/of een inschrijving in te dienen of te wijzigen. Meer informatie hierover kan u vinden in de vraag- en antwoordmodule in Negometrix. Klik hier voor informatie over contractering in 2022.

Overzicht gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd

Hieronder vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd voor de gemeente Veldhoven

Fysieke overlegtafel Jeugdhulp Veldhoven

In het kader van de wijze van inkoop van jeugdhulp -de zogenaamde ‘open house’ constructie- hebben gemeenten behoefte aan het inrichten van een overlegtafel met de zorgaanbieders die in deze regio zijn gecontracteerd. Dit betreft een ‘digitale overlegtafel’ (DOT) waaraan alle gecontracteerde partijen kunnen deelnemen en een ‘fysieke ontwikkeltafel’ (FOT) waarvoor een selectief deel van de gecontracteerde aanbieders wordt uitgenodigd. Het doel van deze tafels is om de dialoog te voeren met de aanbieders over items die raken aan het contract en het inkoopproces.

Klik hier voor meer informatie over de data, samenstelling en verslagen van de Fysieke overlegtafel (FOT).