Logo

Overeenkomst

Hier vindt u de overeenkomst en de addenda die van toepassing zijn voor het product Kortdurend verblijf 18 +. Deze documenten kunt u ter inzage bekijken alvorens u zich inschrijft via Negometrix.

LET OP: De onderstaande documenten zijn ter informatie voor u als zorgaanbieder en niet bedoeld om mee in te schrijven. Mocht u zich daadwerkelijk in willen schrijven, ga dan naar Inschrijven.

Overeenkomst 2.0

De actuele overeenkomst is een doorontwikkelde overeenkomst 3.0 vanaf 2020, eventueel aangevuld met jaarlijks een addendum.

Eisen zijn o.a.:

Om toegelaten te worden tot de aanbieders voor dit product dient u aan een aantal eisen te voldoen en dient u bewijsstukken aan te leveren.

Eisen zijn o.a.:

  • Instemmen met de Eigen Verklaring;
  • Het hebben van een onafhankelijke klachtenregeling.

Zie voor de overige eisen de overeenkomst en dan vooral hoofdstuk 3.

Bewijsstukken:

  • Uittreksel beroeps- of handelsregister (Kamer van Koophandel). Deze dient gewaarmerkt te zijn door de Kamer van Koophandel, uit het uittreksel blijkt wie gemandateerd is om de overeenkomst te tekenen en het uittreksel is niet ouder dan 6 maanden;
  • Gedragsverklaring Aanbesteden. Mag maximaal 2 jaar oud zijn. Is op te vragen via Dienst Justis;
  • Verklaring belastingdienst. Verklaring nakoming fiscale verplichtingen, mag niet ouder zijn dan 6 maanden en kan opgevraagd worden bij de belastingdienst;  

Deze lijst met uit te vragen bewijsstukken is niet limitatief.