Samen kunnen we de toekomst tegemoet

Logo

Fysieke overlegtafel

In het kader van de wijze van inkoop van Wmo -de zogenaamde ‘open house’ constructie- hebben gemeenten behoefte aan het inrichten van een overlegtafel met de zorgaanbieders die in deze regio zijn gecontracteerd. Dit betreft een ‘Digitale Overlegtafel’ (DOT) waaraan alle gecontracteerde partijen kunnen deelnemen en een ‘Fysieke Ontwikkeltafel’ (FOT) waarvoor een selectief deel van de gecontracteerde aanbieders wordt uitgenodigd. Het doel van deze tafels is om de dialoog te voeren met de aanbieders over items die raken aan het contract en het inkoopproces.

Samenstelling Fysieke Overlegtafel (FOT)

De FOT moet op een evenwichtige wijze bemenst worden. Naast een gemeentelijke vertegenwoordiging van de inkooporganisatie Dommelvallei+ en de voorzitter en notulist, zijn ten behoeve van de selectie van maximaal 15 aanbieders die aan de FOT kunnen deelnemen een aantal criteria geformuleerd :

Marktanalyse:

Aan de hand van een marktanalyse nodigen we de aanbieders uit die gezamenlijk 80% van de omzet vertegenwoordigen in onze inkoopregio, met inachtneming van een goede inhoudelijke dekking van expertises/PDC-producten en een goede territoriale dekking. Zij krijgen een vaste plek aan de FOT.

De volgende aanbieders zijn uitgenodigd:

 • Stichting Lunet zorg
 • GGzE
 • Stichting OOK begeleiding
 • ZorgCoöperatie Brabant U.A.
 • ZuidZorg
 • Rinette Zorg
 • Autismebegeleiding.nl B.V. (ook genoemd regionaal autismecentrum)
 • Stichting Archipel

Overige aanbieders:

Vervolgens selecteren we op basis van criteria aselect uit de in aanmerking komende overige aanbieders. Hierbij gelden de criteria: goede inhoudelijke dekking (diverse expertises en PDC-producten) en goede territoriale dekking/fysieke spreiding over de regio.

Deze aanbieders hebben een tijdelijke plek aan de FOT en kunnen om de twee jaar worden vervangen door nieuwe kandidaten.

De volgende aanbieders zijn uitgenodigd:

 • CarePower B.V.
 • Actief Zorg
 • Futuris Zorg & Werk Eindhoven
 • Impegno Nederland B.V.
 • Buro MAKS
 • Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg