Samen kunnen we de toekomst tegemoet

Logo

Verslaglegging

Alle informatie, zoals agenda’s, notulen, presentaties en overige informatie van een fysieke overlegtafel wordt op deze pagina gedeeld. Hier zijn de documenten van de fysieke overlegtafels van 2017, 2018 en 2019 terug te vinden. Documenten van voorgaande jaren zijn op te vragen bij de betreffende contractmanager.

2019


2e FOT – 30 oktober 20191e FOT – 14 februari 2019


2018

2017


17e FOT – 26 januari 2017


De verslaglegging van voorgaande jaren kunt u opvragen bij de contractmanager via [email protected].