Samen kunnen we de toekomst tegemoet

Logo
BIZOB > Sociaal Domein > Regio’s > Dommelvallei + > Jeugdwet > Fysieke overlegtafel Terug

Fysieke overlegtafel

In het kader van de wijze van inkoop van jeugdhulp -de zogenaamde ‘open house’ constructie- hebben gemeenten behoefte aan het inrichten van een overlegtafel met de zorgaanbieders die in deze regio zijn gecontracteerd. Dit betreft een ‘digitale overlegtafel’ (DOT) waaraan alle gecontracteerde partijen kunnen deelnemen en een ‘fysieke ontwikkeltafel’ (FOT) waarvoor een selectief deel van de gecontracteerde aanbieders wordt uitgenodigd. Het doel van deze tafels is om de dialoog te voeren met de aanbieders over items die raken aan het contract en het inkoopproces.

Data voor de FOT’s voor 2021

 • 25 februari
 • 20 mei
 • 23 september
 • 18 november

Tijdstip: van 14.30 uur tot 16.30 uur in Helmond, Boscotondo, Commissiekamer B.

Verslagen 2020

Samenstelling fysieke overlegtafel (FOT)

De FOT moet op een evenwichtige wijze bemenst worden. Naast een gemeentelijke vertegenwoordiging per inkooporganisatie (Dommelvallei+, Helmond en Peelgemeenten) en de voorzitter en notulist, zijn ten behoeve van de selectie de volgende aanbieders geselecteerd.

 • Combinatie Jeugdzorg
 • Stichting ORO
 • Reinier van Arkel
 • GGZ Oost Brabant
 • Bijzonder Jeugdwerk
 • Lunetzorg
 • Autismebegeleiding.nl
 • Jeugdhulp Xtra
 • Het Levensatelier
 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)
 • GGzE (vanaf 2021)
 • Apanta (vanaf 2021)
 • Psychologenpraktijk Oog (t/m 2019)
 • Topaze
 • Savant
 • Stichting Omnia
 • Zorgokee (t/m 2019)
 • PVP Deurne BV (vanaf 2020)
 • Amarant (vanaf 2020)

Er wordt gezocht naar vaste adviserende leden vanuit de sfeer van brede welzijnsinstellingen en cliëntvertegenwoordigers, alsmede een Gecertificeerde Instelling.