Samen kunnen we de toekomst tegemoet

Logo

Overeenkomst

Op deze pagina vindt u de overeenkomst Individuele- en Maatwerkvoorziening, Ondersteuning Jeugd en Wmo Dommelvallei+ geldig tot 1 januari 2022.

LET OP: Omdat in 2021 de overeenkomst wordt doorontwikkeld voor 2022, is er met ingang van 15 april 2021 tot 1 januari 2022 een (tijdelijke) toetredingsstop in de regio van toepassing voor nieuwe aanbieders en voor reeds gecontracteerde aanbieders die een wijziging willen aanbrengen in het productaanbod. Dit betekent dat het op dit moment niet mogelijk is om voor 2021 nog in aanmerking te komen voor een contract en/of een inschrijving in te dienen of te wijzigen. Meer informatie hierover kan u vinden in de vraag- en antwoordmodule in Negometrix. Klik hier voor informatie over contractering in 2022.


Overeenkomst Individuele- en Maatwerkvoorziening, Ondersteuning Jeugd en WMO Dommelvallei+

Vanaf 1 januari 2018 werkt Dommelvallei+  voor Ondersteuning Jeugd en Wmo met een vernieuwde PDC (Producten en Diensten Catalogus) en objectieve tarieven. Deze ontwikkeling heeft geresulteerd in een doorontwikkelde overeenkomst.

Hieronder vindt u Overeenkomst Individuele- en Maatwerkvoorziening, Ondersteuning Jeugd en WMO Dommelvallei+.


Overzicht gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd

Hieronder vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd voor Dommelvallei+.


Stapelmatrix, richtlijnen PDC en verwijsindex Jeugd

Hieronder vindt u stapelmatrix, de richtlijnen PDC en de verwijsindex Jeugd behorende bij de “Overeenkomst Individuele- en Maatwerkvoorziening, Jeugd en WMO Dommelvallei+”.  


Bewijsstukken:

Voor een geldige inschrijving worden de volgende eisen aan bewijsstukken gevraagd:

  • Uittreksel beroeps- of handelsregister (Kamer van Koophandel). Deze dient gewaarmerkt te zijn door de Kamer van Koophandel, uit het uittreksel blijkt wie gemandateerd is om de overeenkomst te tekenen en het uittreksel is niet ouder dan 6 maanden;
  • Gedragsverklaring Aanbesteden. Mag maximaal 2 jaar oud zijn. Is op te vragen via Dienst Justis;
  • Verklaring belastingdienst. Verklaring nakoming fiscale verplichtingen, mag niet ouder zijn dan 6 maanden en kan opgevraagd worden bij de belastingdienst;  

Deze lijst met bewijsstukken is niet limitatief. Om in aanmerking te komen voor levering van een aantal jeugdproducten worden aanvullende bewijsstukken gevraagd, zoals een geldig registratienummer waarmee de zorgaanbieder aantoont dat hij voldoet aan Postmaster SKJ-eisen en/of Postmaster BIG-eisen of een vigerend branche-specifiek kwaliteitscertificaat. De specifieke eisen per product zijn terug te vinden in de Overeenkomst Individuele- en Maatwerkvoorziening, Ondersteuning Jeugd en WMO, bijlage 3 Product Diensten Catalogus, te bereiken deze link:


Vraag & antwoord module

Bizob doet haar aanbestedingen online en gebruikt daarvoor Negometrix. In Negometrix dien je je inschrijving in, maar daarnaast is het ook de plek waar alle vragen en antwoorden zijn te vinden, dit is het medium voor de digitale overleg tafel (DOT).

LET OP: u heeft alleen toegang tot de vraag & antwoord module wanneer u bent aangemeld voor de betreffende tender.