Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
29 augustus 2023

Niemand zit te wachten op inbrekers. Ook als gemeente wilt u niet dat er in uw netwerk en/of ICT infrastructuur onbevoegden inbreken, ronddwalen en waardevolle informatie stelen, veranderen, vernietigen of zelfs achterhouden tegen betaling van losgeld. Als dit, ondanks alle aanwezige beveiligingsmaatregelen, toch gebeurt, dan wilt u dat weten. U wilt direct kunnen ingrijpen om het incident te stoppen en verdere schade te voorkomen. Een goede implementatie van monitoring en response diensten (M&R) kan een grote bijdrage leveren aan de digitale weerbaarheid van gemeenten. Bizob en VNG Realisatie werken samen aan een gezamenlijke aanbesteding voor monitoring- en responsediensten voor alle Nederlandse gemeenten.

Op vrijdag 25 augustus, 11.00 uur, is de inschrijving voor marktpartijen op de aanbesteding M&R gesloten. Maar liefst 15 marktpartijen hebben zich ingeschreven. Wij zijn blij met deze grote interesse vanuit de markt en gaan met vertrouwen de beoordelingsfase in van het aanbestedingsproces. De  verwachting is dat wij eind oktober over kunnen tot definitieve gunning aan de 6 raamcontractanten. Hierna worden de raamovereenkomsten ondertekend en kan gestart worden met de minicompetities. Onder de raamovereenkomsten nemen deelnemers dan hun nadere overeenkomsten af door middel van minicompetities.

Regiobijeenkomsten implementatie

De implementatiefase en het moment waarop de minicompetities kunnen gaan starten vragen om een uitleg aan de deelnemende organisaties. Daarom organiseren wij vijf regiobijeenkomsten, verspreid over het land.

In deze regiobijeenkomsten leggen wij concreet uit wat er voor de deelnemers allemaal komt kijken bij de implementatie van de raamovereenkomsten Monitoring & Response. De regiobijeenkomsten worden verzorgd door het team M&R van Bizob en de VNG.

Aanmelden

U meldt zich aan door één van de contactpersonen hieronder een mail te sturen en in de onderwerpregel de naam van de gewenste regiobijeenkomst te zetten. De regiobijeenkomsten starten om 12.30 uur met een lunch. Het inhoudelijke programma is telkens van 13.00 tot 15.00 uur.

U ontvangt ongeveer een week voor aanvang van uw regiobijeenkomst een bevestiging met daarin de precieze locatie en de gegevens van de contactpersoon ter plekke.

  • Zutphen, donderdag 16 november van 12.30 tot 15.00 uur
  • Zeist, dinsdag 21 november van 12.30 tot 15.00 uur
  • Best, maandag 27 november van 12.30 tot 15.00 uur
  • Heerenveen, dinsdag 28 november van 12.30 tot 15.00 uur
  • Hoofddorp, woensdag 29 november van 12.30 – 15.00 uur

Contact

Hebt u vragen over de aanbesteding M&R, neemt u dan contact op met een van onderstaande projectleden:

Aanleiding en noodzaak

De “Visie Monitoring & Response” en het “Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023-2024” van de IBD geven noodzaak en urgentie voor gemeenten om zich weerbaarder te maken tegen uiteenlopende dreigingen. Uit de marktconsultatie M&R en de behoefte- inventarisatie M&R die eind 2022 zijn uitgevoerd in samenspraak met de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is gebleken dat gemeenten behoefte hebben aan de gezamenlijke aanbesteding van monitoring- en responsediensten.

Unieke combinatie VNG Realisatie en Bizob

De samenwerking tussen VNG Realisatie en Bizob gaat terug tot 2015, toen de eerste grote gezamenlijke aanbesteding van mobiele communicatiediensten het licht zag. Toen het contract GGI-Veilig SIEM/SOC-dienstverlening in goed overleg en met instemming van alle deelnemers vroegtijdig ten einde kwam, kwamen tal van gemeenten zonder oplossing voor monitoring en response te zitten. VNG voelde zich geroepen om met een goede vervanging te komen en onderzocht daarvoor direct de mogelijkheden. Vanwege eerdere goede ervaringen en de noodzaak tot snel handelen, vonden Bizob en VNG Realisatie elkaar gemakkelijk. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er kort na het wegvallen van het contract GGI-Veilig SIEM/SOC-dienstverlening een gezamenlijke aanbesteding van monitoring- en responsediensten kan plaatsvinden.