HomeWat doet Bizob?Aanbestedingen

Aanbestedingen

Inkoop en aanbestedingsprojecten:

Bizob doorloopt aan de hand van een jaarlijks op te stellen inkoopplan zowel individuele als gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsprojecten voor haar opdrachtgevers.

 

Individuele inkoop en aanbestedingsprojecten:

Al naar gelang de omvang van de beschikbaar gestelde capaciteit door individuele gemeenten, wordt Bizob in circa 30 tot 60% van de jaarlijks te doorlopen inkoop- en aanbestedingsprojecten door en voor haar gemeenten ingeschakeld voor inkoopadvisering en begeleiding. Dit betreffen specifieke inkoop- en aanbestedingsprojecten voor een desbetreffende individuele gemeente. Begeleiding voor deze inkoop- en aanbestedingsprojecten gebeurt hoofdzakelijk door de concern inkoper aangevuld met expertise uit het desbetreffende commodity team.

 

Gezamenlijke inkoop en aanbestedingstrajecten

Naast individuele inkoop- en aanbestedingsprojecten worden steeds meer inkoop en aanbestedingsprojecten in gezamenlijkheid doorlopen. Door bundeling van kennis, capaciteit en/of volumes wordt door de samenwerkende gemeentes getracht efficiency, kwaliteit en financiële voordelen behaald te worden in de meest brede zin. Begeleiding voor deze inkoop- en aanbestedingsprojecten gebeurt hoofdzakelijk door een concern inkoper uit een speciaal voor gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsprojecten aangewezen inkoopteam.