HomeWat doet Bizob?Beleid en Aanbestedingswet

Beleid en Aanbestedingswet

De aanbestedingswet, die op 1 juli 2016 inwerking is getreden, laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het Bizob inkoop- en aanbestedingsbeleid beschrijft methoden waarmee gemeenten  professioneel kunnen inkopen en aanbesteden. Dit beleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het biedt een leidraad voor de medewerkers die betrokken zijn bij inkoop en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de doelstellingen en uitgangspunten die de gemeente hanteert.

 

Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier altijd eenvoudig verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn. Een overheid die haar inkoopbeleid professioneel op orde heeft, beschikt bovendien over voldoende controlemomenten om ongewenste beïnvloeding te voorkomen.