Aanbestedingswet

Vergaderzaal EK.jpg

Aanbestedingswet 2012

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deze wet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen en vormt samen met het Aanbestedingsbesluit, het ARW, de Gids Proportionaliteit en Eigen Verklaring het wettelijk kader voor alle inkopen en aanbestedingen, ook onder de Europese aanbestedingsdrempels.

 

In maart 2014 zijn drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de Aanbestedingswet 2012, op 1 juli 2016 zijn de wijzigingen in werking getreden. Het betreft onder andere het verplicht gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (de eigen verklaring), het verdwijnen van 2B diensten, nieuwe uitsluitingsgronden, nieuwe gunningscriteria, nieuwe procedures die kunnen worden toegepast en een aanbestedingsplicht voor concessies. De wijzigingen werken ook door onder de Europese drempel. Als gevolg van de wijzigingen zijn ook het ARW, de Gids Proportionaliteit en de Eigen Verklaring aangepast.

In een aantal bijeenkomsten zijn medewerkers van Bizob gemeenten geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen.

 

Hieronder vindt u de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de onderliggende documenten. Ook vindt u hier de presentatie die bij de voorlichting bijeenkomsten is gebruikt, evenals een overzicht van de wijzigingen ten aanzien van 2B diensten en het nieuwe verlichte regime.

 

Toolkit documenten