Logo
BIZOB > Bedrijfsvoering en ICT > Monitoring & Response Terug

Monitoring & Response

Gezamenlijke aanbesteding VNG en Bizob

Bizob en VNG Realisatie werken samen aan een nieuwe gezamenlijke aanbesteding voor monitoring- en responsediensten voor alle Nederlandse gemeenten.

Doel

Het doel van de aanbesteding Monitoring & Response is gemeenten te ondersteunen in het voorkomen van inbreuken, schade en overlast als gevolg van ongewenste activiteiten in de ICT-infrastructuur waarvan gebruik wordt gemaakt.

Planning aanbesteding en overeenkomst

In februari 2023 vonden er regiobijeenkomsten plaats voor geïnteresseerde gemeenten. De inschrijving voor deze aanbesteding staat open van 21 februari tot en met 14 april 2023. De inschrijvingsprocedure vindt u hieronder. De aanbesteding wordt op 19 april 2023 gepubliceerd en zal op 28 juli 2023 resulteren in een overeenkomst, die dan per 31 juli 2023 zal worden uitgevoerd.

Inschrijvingsprocedure

Wilt u deelnemen aan de aanbesteding Monitoring & Response? Volg dan de onderstaande stappen:

  1. Download het deelnameformulier M&R.
  2. Vul uw gegevens in.
  3. Onderteken het deelnameformulier door de tekenbevoegde persoon.
  4. Scan het ondertekende deelnameformulier in.
  5. Stuur de scan van het ondertekende deelnameformulier uiterlijk 14 april 2023 naar: menr@bizob.nl

Download deelnameformulier M&R


Inkoopstrategie aanbesteding Monitoring & Response

De inkoopstrategie bevat vertrouwelijke informatie en wordt daarom alleen op het besloten gedeelte van het VNG forum / Fora / Community GGI-Veilig beschikbaar gesteld. Heeft u vragen of wilt u een inzage exemplaar ontvangen van de inkoopstrategie voor deze aanbesteding? Neem dan contact op met een van de onderstaande contactpersonen:

Jochem Berns, concerninkoper Bizob, j.berns@bizob.nl 06-11195388

Sandra Kluytmans, commoditymanager ICT Bizob, s.kluytmans@bizob.nl 06-10947648

Pieter-Bas Nederkoorn, diensteigenaar GGI pieter-bas.nederkoorn@vng.nl 06-51431299

Willie Horden, contractmanager willie.horden@vng.nl , 06-20362822.

Aanleiding en noodzaak

De “Visie Monitoring & Response” en het “Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023-2024” van de IBD geven noodzaak en urgentie voor gemeenten om zich weerbaarder te maken tegen uiteenlopende dreigingen. Uit de marktconsultatie M&R en de behoefte- inventarisatie M&R die eind 2022 zijn uitgevoerd in samenspraak met de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is gebleken dat gemeenten behoefte hebben aan de gezamenlijke aanbesteding van monitoring- en responsediensten.

Unieke combinatie VNG Realisatie en Bizob

De samenwerking tussen VNG Realisatie en Bizob gaat terug tot 2015, toen de eerste grote gezamenlijke aanbesteding van mobiele communicatiediensten het licht zag. Toen het contract GGI-Veilig SIEM/SOC-dienstverlening in goed overleg en met instemming van alle deelnemers vroegtijdig ten einde kwam, kwamen tal van gemeenten zonder oplossing voor monitoring en response te zitten. VNG voelde zich geroepen om met een goede vervanging te komen en onderzocht daarvoor direct de mogelijkheden. Vanwege eerdere goede ervaringen en de noodzaak tot snel handelen, vonden Bizob en VNG Realisatie elkaar gemakkelijk. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er kort na het wegvallen van het contract GGI-Veilig SIEM/SOC-dienstverlening een gezamenlijke aanbesteding van monitoring- en responsediensten kan plaatsvinden.