Logo
BIZOB > Bedrijfsvoering en ICT > Monitoring & Response Terug

Monitoring & Response

Gezamenlijke aanbesteding VNG en Bizob

Bizob en VNG Realisatie werken samen aan een nieuwe gezamenlijke aanbesteding voor monitoring- en responsediensten voor alle Nederlandse gemeenten.

Doel

Het doel van de aanbesteding Monitoring & Response is gemeenten te ondersteunen in het voorkomen van inbreuken, schade en overlast als gevolg van ongewenste activiteiten in de ICT-infrastructuur waarvan gebruik wordt gemaakt.

Planning aanbesteding en overeenkomst

In februari 2023 vonden er regiobijeenkomsten plaats voor geïnteresseerde gemeenten. De inschrijving voor deze aanbesteding stond open van 21 februari tot en met 14 april 2023. Deze inschrijftermijn is verlengd tot en met 12 mei 2023. De beoogde start van de Europese aanbesteding en dus de publicatie van de aanbestedingsdocumenten is uitgesteld met 4 weken.

De aanbestedingsstukken Monitoring & Response zijn op 26 mei 2023 gepubliceerd op Tenderned/TED via Negometrix. In de periode tot augustus 2023 vonden er twee inlichtingenrondes plaats.

Op vrijdag 25 augustus, 11.00 uur, is de inschrijving voor marktpartijen op de aanbesteding M&R gesloten. Maar liefst 15 marktpartijen hebben zich ingeschreven. Wij zijn blij met deze grote interesse vanuit de markt en gaan met vertrouwen de beoordelingsfase in van het aanbestedingsproces. De  verwachting is dat wij eind oktober over kunnen tot definitieve gunning aan de 6 raamcontractanten. Hierna worden de raamovereenkomsten ondertekend en kan gestart worden met de minicompetities.  Onder de raamovereenkomsten nemen deelnemers dan hun nadere overeenkomsten af door middel van minicompetities.

Regiobijeenkomsten implementatie

De implementatiefase en het moment waarop de minicompetities kunnen gaan starten vragen om een uitleg aan de deelnemende organisaties. Daarom organiseren we in november regiobijeenkomst. De precieze data volgen op korte termijn.

In deze regiobijeenkomsten leggen wij concreet uit wat er voor de deelnemers allemaal komt kijken bij de implementatie van de raamovereenkomsten Monitoring & Response. De regiobijeenkomsten worden verzorgd door het team M&R van Bizob en de VNG.

Contact

Hebt u vragen over de aanbesteding M&R, neemt u dan contact op met een van onderstaande projectleden:

  • Jochem Berns, concerninkoper Bizob, j.berns@bizob.nl 06-11195388
  • Sandra Kluytmans, commoditymanager ICT Bizob, s.kluytmans@bizob.nl 06-10947648
  • Pieter-Bas Nederkoorn, diensteigenaar GGI, pieter-bas.nederkoorn@vng.nl 06-51431299
  • Willie Horden, contractmanager, willie.horden@vng.nl , 06-20362822.

Aanleiding en noodzaak

De “Visie Monitoring & Response” en het “Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023-2024” van de IBD geven noodzaak en urgentie voor gemeenten om zich weerbaarder te maken tegen uiteenlopende dreigingen. Uit de marktconsultatie M&R en de behoefte- inventarisatie M&R die eind 2022 zijn uitgevoerd in samenspraak met de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is gebleken dat gemeenten behoefte hebben aan de gezamenlijke aanbesteding van monitoring- en responsediensten.

Unieke combinatie VNG Realisatie en Bizob

De samenwerking tussen VNG Realisatie en Bizob gaat terug tot 2015, toen de eerste grote gezamenlijke aanbesteding van mobiele communicatiediensten het licht zag. Toen het contract GGI-Veilig SIEM/SOC-dienstverlening in goed overleg en met instemming van alle deelnemers vroegtijdig ten einde kwam, kwamen tal van gemeenten zonder oplossing voor monitoring en response te zitten. VNG voelde zich geroepen om met een goede vervanging te komen en onderzocht daarvoor direct de mogelijkheden. Vanwege eerdere goede ervaringen en de noodzaak tot snel handelen, vonden Bizob en VNG Realisatie elkaar gemakkelijk. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er kort na het wegvallen van het contract GGI-Veilig SIEM/SOC-dienstverlening een gezamenlijke aanbesteding van monitoring- en responsediensten kan plaatsvinden.