Logo
BIZOB > Bedrijfsvoering en ICT > Monitoring & Response Terug

Monitoring & Response

Gezamenlijke aanbesteding VNG en Bizob

Bizob en VNG Realisatie werkten met succes samen aan een gezamenlijke aanbesteding voor monitoring- en responsediensten voor 65 deelnemers, die 127 gemeenten in Nederland vertegenwoordigen. 

Doel

Door deelname aan deze aanbesteding verhogen de gemeenten hun digitale veiligheid via een portfolio van gezamenlijk ingekochte securityoplossingen en aanverwante dienstverlening.  

Overeenkomst

Op 31 oktober 2023 zijn de Raamovereenkomsten Monitoring & Response definitief gegund aan zes partijen, te weten Deltics, Ilionix, Orange Cyberdefense, PQR, Tesorion en Thales. De raamovereenkomsten gingen per 1 december 2023 in.

Contact

Hebt u vragen over de aanbesteding M&R, neemt u dan contact op met een van onderstaande projectleden:

Aanleiding en noodzaak

De “Visie Monitoring & Response” en het “Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023-2024” van de IBD geven noodzaak en urgentie voor gemeenten om zich weerbaarder te maken tegen uiteenlopende dreigingen. Uit de marktconsultatie M&R en de behoefte- inventarisatie M&R die eind 2022 zijn uitgevoerd in samenspraak met de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is gebleken dat gemeenten behoefte hebben aan de gezamenlijke aanbesteding van monitoring- en responsediensten.

Unieke combinatie VNG Realisatie en Bizob

De samenwerking tussen VNG Realisatie en Bizob gaat terug tot 2015, toen de eerste grote gezamenlijke aanbesteding van mobiele communicatiediensten het licht zag. Toen het contract GGI-Veilig SIEM/SOC-dienstverlening in goed overleg en met instemming van alle deelnemers vroegtijdig ten einde kwam, kwamen tal van gemeenten zonder oplossing voor monitoring en response te zitten. VNG voelde zich geroepen om met een goede vervanging te komen en onderzocht daarvoor direct de mogelijkheden. Vanwege eerdere goede ervaringen en de noodzaak tot snel handelen, vonden Bizob en VNG Realisatie elkaar gemakkelijk. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er kort na het wegvallen van het contract GGI-Veilig SIEM/SOC-dienstverlening een gezamenlijke aanbesteding van monitoring- en responsediensten kan plaatsvinden.