Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
26 mei 2023

Sinds twee jaar organiseren Bizob en Bouwend Nederland bijeenkomsten in kader van het landelijke programma Beter Aanbesteden en de uitrol van de intentieverklaring ‘Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.‘ Daarin ontmoeten opdrachtgevers en -nemers elkaar om over actuele thema’s te praten, zoals aanbesteden in een bouwteam, contractvormen en het borgen van duurzaamheid binnen een aanbesteding.

Op 25 mei 2023 stond de bijeenkomst in teken van circulariteit: ‘Hoe loopt de weg van een vraag bij de opdrachtgever tot aan een uiteindelijk aanbod gedaan door een opdrachtnemer?”

Ruim 40 opdrachtgevers en -nemers kwamen samen in de raadzaal van gemeente Bladel om te luisteren naar twee gastsprekers. René Salden van ingenieursbureau Kragten vertelde vanuit zijn ervaring op welke manier een vraag naar een bepaald werk kan worden aangepast naar een circulaire vraag. Daarnaast gaf Mart van der Zanden van Aannemingsbedrijf van der Zanden Moergestel ons een inkijk in de kant van de aannemers bij duurzame uitvragen en welke kansen opdrachtgevers tot op heden nog wel eens laten liggen.

Daarna gingen we met elkaar in gesprek over wat we van elkaar nodig hebben om circulaire maatregelen in een werk toe te passen. We kwamen tot de conclusies dat het lef vergt maar ook bereidheid tot verandering.  Streef niet meteen naar 100%, maar begin er gewoon aan en evalueer je projecten. Maak zoveel mogelijk gebruik van een gestandaardiseerde aanpak en tools, deze draagt bij tot uniformering en herkenbaarheid in de hele keten. Gebruik laagdrempelige en meetbare tools, er is al veel voor handen. En tot slot hanteer een functionele uitvraag, deze draagt bij aan een betere samenwerking met goed resultaat.  

Bedankt aan alle aanwezigen voor de leerzame ochtend waarin we veel van elkaar hebben opgestoken en elkaar ook vooral hebben geïnspireerd!