Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
2 april 2019

Per 18 april 2019 zijn overheden, alle andere aanbestedende diensten en speciale sector organisaties verplicht bij inkoopovereenkomsten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.

Dit is bepaald in de Europese richtlijn 2014/55/EU en verankerd in de Aanbestedingswet.

Een e-factuur is een gestructureerd, digitaal bestand (geen pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. In tegenstelling tot een papieren factuur (of een e-mail met een factuur als pdf-bijlage) kan een e-factuur vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Handmatige verwerking is daarmee verleden tijd.

Voor ondersteuning bij de implementatie van e-factureren bij aanbestedende diensten is het Programmabureau e-factureren ingericht bij PIANOo.

Klik hier voor meer informatie over elektronisch factureren

Voor vragen kunt u terecht bij:

DesirĂ©e van Laerhoven- E. [email protected] – T. 06 2044 8686
en
Sandra van Kasteren – E. [email protected] – T. 06 1094 7648.