Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
11 maart 2021

Hoe kom je als gemeente tot de beste inkoop op het gebied van Wmo Begeleiding? Door inkoopkrachten te bundelen en zorgaanbieders al vroeg bij het inkoopproces te betrekken. Dit levert een optimale uitvraag op én houdt goede zorgaanbieders de hele procedure aan boord. Niels van Raaij, business controller sociaal domein bij de gemeente Geldrop-Mierlo en Thea Eikelhof, concerninkoper bij Bizob, vertellen over samen optrekken en het betrekken van de markt.

Elf gemeenten, waaronder Geldrop-Mierlo, maken zich op voor een groot gezamenlijk traject in 2022: de inkoop van Wmo Begeleiding. “Het vraagstuk hierbij luidt: hoe laten we de Beschermd Wonen-producten goed aansluiten op de lokale Wmo-producten, zodat het op- en afschalen van ondersteuning past bij de vraag van de inwoner”, vertelt Niels. “Door samen op te trekken, creëren we een duidelijk verhaal richting de aanbieders en kunnen zij een passend aanbod neerleggen.”

Werkgroepen

Om slagvaardig te kunnen werken, wordt het inkoopteam versterkt door de werkgroep tarieven en de werkgroep producten. Thea: “Iedere werkgroep heeft daarnaast een extra taak: het betrekken van de collega’s van de gemeentelijke toegang, het informeren van de cliëntenadviesraden en de marktconsultatie.”

De markt betrekken

Een reden om de markt in een vroeg stadium te betrekken, is voorkomen dat goede aanbieders afvallen omdat zij per ongeluk een fout maken bij de inschrijving. Een creatieve wijze van deskundigheidsbevordering bood hier uitkomst. Thea: ”Speciaal voor aanbieders hebben we het webinar ‘Wmo Begeleiding’ georganiseerd, over inschrijven in het sociaal domein. Dit webinar werd door meer dan honderd aanbieders gevolgd en we ontvingen hier veel positieve feedback op.”

“Als gemeente deinzen wij niet terug voor een uitdaging zoals het starten van een pilot Wmo Begeleiding. Gelukkig was Bizob bereid om samen de kar te trekken. Daarin hebben we elkaar gevonden en versterkt. We hebben alle vertrouwen in een verhelderend eindresultaat.”

Niels van Raaij, business controller sociaal domein gemeente Geldrop-Mierlo (rechts op de foto)

Pilot

Een inkoop van dergelijke grootte vereist een zorgvuldige aanpak. Daarom starten de gemeente Geldrop-Mierlo en Bizob een pilot Wmo Begeleiding. “Dat wat we hebben bedacht, willen we eerst toetsen binnen onze eigen gemeente”, vertelt Niels. Thea: “Onlangs vroegen we een aantal aanbieders om met ons mee te denken en door te ontwikkelen. Zij kwamen met goede, kritische vragen waarmee wij verder kunnen.”

Partnership

Niels en Thea zien de aanbieders vooral als partners. Niels: “We hebben een gezamenlijke opgave: kwalitatief goede ondersteuning bieden aan alle inwoners van onze gemeenten die dat nodig hebben.” Thea vult aan: “Iedere zorgaanbieder moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze inkoop. Aangezien de tarieven vastliggen, is het een mooie kans voor aanbieders om zich te onderscheiden op kwaliteitsniveau. En dat komt de zorg alleen maar ten goede.