Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
12 juni 2023

Dit artikel is éen van de acht verhalen uit het sociaal jaarverslag 2022 van Bizob: Inkoopkracht met maatwerk.

Het nieuwe zwemcomplex is inmiddels alweer even in gebruik en dus nam Veldhoven na ruim veertig jaar afscheid van zwembad Den Ekkerman. Aan Githa Buijtels, projectleider bij de gemeente Veldhoven, en Joris Holman, inkoopadviseur bij Bizob, de uitdaging om de aanbesteding voor de sloop zo duurzaam mogelijk in te steken.

De voorgenomen sloop van het zwembad viel samen met de lancering van het nieuwe beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van de gemeente Veldhoven. Githa: “We besloten er daarom een pilot voor een circulaire aanpak van te maken. Want willen we dat anderen ons duurzamere beleid volgen, dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Dus pasten we met hulp van Bizob het bestek aan en onderzochten we met Bizob en adviesbureau BOOT hoe we de aanbesteding in de markt wilden zetten.” Joris: “We kozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding met een beste prijs-kwaliteitsverhouding en de mogelijkheid tot het verdienen van fictieve kortingen op vier beoordelingscriteria. Hiervan waren er twee gericht op duurzaamheid: het plan van aanpak voor het hergebruik van materialen en de besparing van CO2 en stikstof tijdens de sloop.”

Bij de beoordeling van de inschrijvingen op de verschillende criteria was het

prettig om te kunnen rekenen op de neutrale begeleiding van Bizob.

Zo weet je zeker dat je een goed gemotiveerde keuze maakt.

Githa Buijtels

Githa Buijtels, projectleider gemeente Veldhoven (rechts)
Joris Holman, concerninkoper Bizob (links)

Al doende leren
Om het maximale uit de aanbesteding te halen, werd deze grondig voorbereid. Een uitgebreide inventarisatielijst met aanwezige materialen, zoals houten platen, stalen balken en kunststof leidingen, bood aanbieders de kans om vooraf een goede inschatting te maken van de mogelijkheden voor hergebruik. Ondanks dat wachtte het inkoopteam tijdens de sloop een onaangename verrassing. Githa: “De verflaag op de stalen balken in het zwembad bleek na onderzoek het giftige chroom-6 te bevatten. Hierdoor was het staal ineens niets meer waard. Een flinke tegenvaller. Het leverde uiteindelijk gelukkig geen problemen op voor de totaalprijs, maar dit was wel een leerpunt voor een volgende aanbesteding.”

Een beetje Den Ekkerman voor iedereen
Den Ekkerman was jarenlang een bekend gebouw binnen de Veldhovense gemeenschap. Dus werd eerst bekeken of materialen lokaal een tweede leven konden krijgen. Joris: “Voorafgaand aan de sloop hebben we Veldhovense verenigingen uitgenodigd om een rondje door het oude pand te maken. Zij mochten de materialen die zij nog konden gebruiken, aanwijzen.” Githa vult aan: “Ook de inwoners ontvingen
hiervoor een uitnodiging van de sloper. Zo kregen deuren en klinken een particuliere bestemming. Verder vonden verschillende items hun weg naar het lokale museum, waaronder het oude naambord.”

Nooit meer terug naar het ‘oude slopen’
Terugkijkend op de pilot is Joris tevreden met het eindresultaat. Joris: “Bureau BOOT heeft berekend dat de sloper die het project mocht uitvoeren, bijna 100% heeft gescoord op de gestelde eisen aan het hergebruik van materialen en maximaal op de reductie van CO2 en stikstof.” Githa is blij met de opbrengst én met de verschuiving die de pilot teweegbracht. “Je staat ervan te kijken hoeveel er eigenlijk kan worden hergebruikt. Dankzij dit project ben ik nu bewuster bezig met circulariteit. Er kan heel veel, maar hergebruik moet nog meer in ons systeem komen. Daarbij hoort ook dat we het idee loslaten dat slopen vooral draait om zo snel mogelijk afvoeren. Met deze aanbesteding hebben we als gemeente een mooie bijdrage geleverd aan het milieu. En het scheelde in kosten en tijdsduur niet eens zo veel met een gewone sloop.”