Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
1 juli 2024

Op donderdag 27 juni jl. vond de relatiemiddag voor onze contactpersonen inkoop plaats met als thema Artificial intelligence binnen inkoop en aanbesteden.

Artificial intelligence (AI), gaat de wereld ingrijpend veranderen. Het biedt kansen, zoals het verhogen van de productiviteit. Maar er zijn ook risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van fundamentele rechten, intellectuele eigendomsrechten en transparantie. En wat betekent de komst van AI voor ons werk?

Bart de Visser, Strategisch Consultant Data & AI bij Ministerie BZK nam ons mee in de wereld van Algoritmes, AI-systemen, risico classificaties en het complexe samenspel van wet- en regelgeving. Ook liet hij het Algoritmekader zien, waar momenteel stapsgewijs aan wordt gewerkt. Deze interactieve en open-source kennisbank ondersteunt overheidsorganisaties om algoritmes en AI op een verantwoorde manier te (laten) ontwikkelen en te gebruiken. Door het raadplegen van het Algoritmekader hebben organisaties in alle fasen van de levenscyclus van algoritmische en AI-toepassingen praktische handvatten en weten zij aan welke vereisten zij zich moeten houden. Iedereen die te maken heeft met het inkopen en aanbesteden van AI-toepassingen is van harte uitgenodigd om bij te dragen aan de interactieve kennisbank, want deze is volop in ontwikkeling!

We sloten de middag af met een netwerkborrel en BBQ.

Bedankt aan alle aanwezigen voor jullie interactie en Bart de Visser voor de leerzame presentatie.

Is uw organisatie aangesloten bij Bizob? In de besloten omgeving voor Bizob partners vind u de presentaties!