Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
2 december 2019

Op 26 november jl. vond er weer een ‘Uurtje over…’ bij Bizob plaats. Deze keer over Deurne doet ‘t, een nieuwe manier van samenwerken in de openbare ruimte, dat op een unieke manier werd aanbesteed.


Samenwerking
De kracht van Deurne doet ’t zit in de samenwerking. De gemeentelijke buitendienst, werkbedrijf Senzer en Donker Groen, voegen werkzaamheden, mensen en budgetten samen en werken als één organisatie. Hierdoor kunnen zij slim gebruik maken van elkaars expertise en materialen. Daarnaast kunnen bewoners zelf actief meewerken om hun buurt mooier of beter te maken.  In Deurne doet ’t komen groenonderhoud, burgerparticipatie en werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op een mooie manier bij elkaar.

Eigenaarschap
Naglaa Bellakhal, teamleider Ruimte – Beheer & Onderhoud van gemeente Deurne vertelt over de grote mate van burgerparticipatie: “Deurnenaren kunnen hun ideeën en wensen voor verbeteringen in hun wijk bekend maken aan Deurne doet ’t en samen wordt het plan gemaakt en uitgevoerd. Door de eigen inzet van buurtbewoners komt er budget vrij om hun wijk nog mooier of beter te maken. Bovendien voelt iedereen zich zo echt betrokken bij het project. En dus ook eigenaar.

V. l. n. r. : Jolanda van Grinsven (concerninkoper bij Bizob), Naglaa Bellakhal (teamleider Ruimte – Beheer & Onderhoud van gemeente Deurne) en Jacko Manse (Vestigingsleider vestiging Eindhoven van Donker Groen)

Inschrijven met een vlog
Het unieke karakter van Deurne doet ‘t, vroeg om een unieke vorm van aanbesteden. De aanbesteding werd daarom niet op een traditionele manier aangekondigd, maar door middel van een vlog. Ook de inschrijvers op de aanbesteding werd gevraagd om hun voorstel te presenteren door middel van een kort filmpje. In een vlog van maximaal 5 minuten gaven ze antwoord op vragen als: ´Hoe organiseer jij de samenwerking tussen de verschillende partijen van Deurne Doet ‘t?´, ´Hoe innoveer jij?´ en ´Welke rol heb je in de samenwerking met inwoners van Deurne?´

Jacko Manse, vestigingsleider vestiging Eindhoven van Donker Groen, vertelt over zijn ervaring: “Om een goede inschrijving te doen op een aanbesteding ben je altijd veel tijd en energie kwijt. Dat was in dit geval niet anders. Alleen was dit wel veel leuker! In een ochtend hebben we een vlog in elkaar gezet. En dat ging echt niet in een keer goed, dat bewijzen de bloopers wel. Maar vloggen is uitdagend en spreekt me meer aan dan maken van een aanbieding op basis van een bestek. Ik hoop dat meer gemeenten op deze manier gaan werken.

Jolanda van Grinsven, concerninkoper bij Bizob begeleidde de aanbesteding: “Normaal gesproken wordt er bij aanbestedingen enkel papier gebruikt. Dit keer was het totaal anders en hebben we gebruik gemaakt van vlogs. Op een groot scherm in het Cultureel Centrum in Deurne bekeken we met het inkoopteam de filminzendingen, om te beoordelen of aan alle gestelde eisen was voldaan en welke antwoorden waren gegeven op de gestelde vragen.

Geen aannemer, maar partner
Alle inzendingen voldeden aan de eisen en gingen door naar ronde twee waarin zij een plan van aanpak presenteerden en hun prijsaanbod indienden. Daarna werd er met de sleutelfunctionarissen een interview afgenomen. Als beste kwam Donker Groen naar voren, waarbij de hoge mate van de wil tot samenwerken, en duurzaamheid in de ontwerpen voor de buitenruimte de doorslaggevende factoren waren. De komende 5 tot 10 jaar zullen gemeente Deurne en Donker Groen, samen met werkbedrijf Senzer, zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte in Deurne, onder de naam Deurne doet ’t.

“Ik kijk erg uit naar de samenwerking binnen Deurne Doet ‘t! Hiermee sluiten wij als Donker Groen aan als partner in plaats van als aannemer. Samen kunnen we snel, efficiënt en met een hogere kwaliteit de werkzaamheden als één team uitvoeren.“ sluit Jacko Manse af.

Aanwezigen Uurtje over…
Buurtbewoners aan het werk in hun wijk met Deurne Doet ’t.