Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
11 november 2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM en VNG/VvG hebben op 4 november (2022) een handreiking uitgebracht over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij vastgoed en gebiedsontwikkeling.

De handreiking biedt ondersteuning bij de implementatie van het Didam-arrest en omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als een-op-een transacties. 

Zie hier de volledige tekst van de Handreiking. Vooral het stappenplan voor een openbare selectieprocedure (hoofdstuk 4) vertoont sterke gelijkenissen met de gemeentelijke inkooppraktijk.

Bizob publiceerde eerder een kort artikel waarin zij inkoop(beleid) vergelijkt met verkoop(beleid).

Lees hieronder het artikel ‘Didam: aanleiding voor samenwerking tussen inkoop en verkoop’, dat Jochem Berns schreef met Marcel Stuijts in de Tender nieuwsbrief, editie 4 van juni 2022:

Geef een reactie