Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
8 augustus 2021

Waderlo in Waalre is een ambitieus woonproject waar een spannende aanbesteding aan voorafging. Hoe een gedurfd plan werd omgezet in een laagdrempelige aanbesteding met een verrassende én passende uitkomst vertellen Frank van Noort, projectleider en beleidsmedewerker bij de gemeente Waalre en Rob van de Put, concerninkoper bij Bizob.

Op één van de mooiste plekken van Waalre Noord – op een steenworp van en met blijvend zicht op Waterplas de Meeris – komt het bijzondere woongebouw Waderlo. Dit architectonische hoogstandje, gemaakt van duurzame materialen, wordt in co-creatie met toekomstige bewoners en omwonenden gebouwd. Frank: “Deze fantastische plek verdient een iconisch gebouw. We wilden geen standaardproduct en volgden daarom ook niet de standaardprocedure.”

 Innovatief project en proces

“De gemeente Waalre wilde een spraakmakend woongebouw van maximaal vijf appartementen. Maar er lag nog geen ontwerp op tafel”, geeft Rob aan. “Het wegzetten van de aanbesteding was dan ook een uitdaging, omdat aanbieders werd gevraagd een plan van aanpak in te dienen waarin ze aantoonden hoe ze dit ontwerpproces wilden invullen.” Frank: “Waalre daagde met deze aanbesteding de markt uit om met een innovatief idee te komen. Dit leidde tot een bijzonder project en een minstens zo vernieuwend proces ernaartoe. Een proces waar we als gemeente ontzettend veel van hebben geleerd en dat we ook bij toekomstige woonprojecten toe willen passen.”

“Waderlo was een sprong in het diepe voor ons als gemeente. Het project zelf en het proces ernaartoe waren vernieuwend. Elkaar scherp houden, leidde tot de heldere uitvraag die Waalre een iconisch gebouw gaat opleveren.”

Frank van Noort, projectleider en beleidsmedewerker bij de gemeente Waalre (links op de foto)

Heldere uitvraag

Om zoveel mogelijk partijen de kans tot inschrijven te bieden, koos de gemeente voor een nationaal openbare procedure waarbij geen geschiktheidseisen werden gesteld. Een spannende zet, want na publicatie bleek het aantal geïnteresseerden wel erg groot (45). Uiteindelijk ontving de gemeente zes inschrijvingen. “Een mooi aantal”, aldus Frank. “Met hulp van Bizob schreven we de aanbesteding zo scherp mogelijk uit. Hier gingen de nodige discussies aan vooraf, maar zonder wrijving geen glans. Rob’s kritische vragen en zijn toetsende rol, hielpen ons tot een heldere uitvraag te komen.”

Winnende Waalrenaar

De winnende aanbieder past treffend bij dit vooruitstrevende woonproject. Het gaat hier om een inwoner van Waalre met enkele projecten op persoonlijke titel, die met een doordacht en ambitieus plan de aanbesteding won. Frank: “We hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente straks een prachtige woontoren heeft, waar heel Waalre van geniet.”