Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
7 juni 2022

Verkeersborden hebben niet het eeuwige leven. Daarnaast liep de bebordingsovereenkomst van gemeente Reusel-De Mierden af. Twee goede redenen voor deze en 21 andere gemeenten om samen een aanbesteding uit te zetten voor verkeersborden en straatnaamborden. Anton Geevers was lid van het inkoopteam waar ook Bizob concerninkoper Jolanda van Grinsven deel van uitmaakte. Coördinator Buitendienst Jan Verspaandonk was betrokken bij de uitvoering. Ze vertellen over deze aanbestedingsuitdaging.

Het was niet voor het eerst dat Bizob de procedurele kant van een verkeersbordenaanbesteding voor haar rekening nam. “We hebben in het verleden al eens een soortgelijke aanbesteding begeleid”, vertelt Jolanda. “Deze aanbestedingsdocumenten hebben we geëvalueerd. Vervolgens brachten we de actuele marktsituatie in kaart en bezochten we twee leveranciers. Wat ons opviel, was de wijze van productie. Verkeerborden maken blijkt voornamelijk handwerk te zijn. Ontzettend interessant om te zien.

Verschillende duurzaamheidslevels

Opvallend aan deze Europese aanbesteding was de mate van duurzaamheid waarin iedere gemeente een vrije keuze had. Anton Geevers, teamcoördinator Ruimtelijke Beheer bij de gemeente Reusel-De Mierden en lid van het inkoopteam verkeersborden, legt uit: “Er is veel variatie als het gaat om de materiaalkeuze voor verkeersborden. Je hebt de standaard aluminium borden, maar dit kan veel duurzamer. Denk hierbij aan bamboe, bio-composiet, hergebruikt aluminium of crad19 20 le to cradle gecertificeerd kunststof. Iedere gemeente mocht zelf bepalen, hoe duurzaam de verkeersborden moesten worden. “Wel hebben we hier”, vult Jolanda aan, “een minimaal duurzaamheidslevel aan verbonden. In dit geval was dit klasse Zilver (level 2). Hierbij zijn alle borden minimaal van gerecycled aluminium gemaakt. Door de klasse te benoemen, staat het contract ook open voor toekomstige materiaalontwikkelingen binnen klasse Zilver.”

“De uitdaging was hoe we de factor duurzaamheid in de uitvraag kregen, passend bij de duurzaamheidsambitie van 22 gemeenten. Met hulp van Bizob stelden we een minimaal duurzaamheidslevel vast, waarin iedere gemeente zich kon vinden.”

Anton Geevers, teamcoördinator Ruimtelijke Beheer gemeente Reusel-De Mierden (links op de foto)

Prijs-kwaliteit én service

Vier partijen namen deel aan deze Europese aanbesteding. Een Nederlands bedrijf, dat al eerder nieuwe verkeersborden verzorgde, won deze uiteindelijk. En wel om de volgende punten vertelt Jolanda: “De prijs-kwaliteitverhouding was goed, het online bestelsysteem gebruiksvriendelijk en de service uitgebreid.” Jan Verspaandonk, coördinator Buitendienst, beaamt dit. “Zowel het aanvragen van de verkeersborden, als de nazorg is dik in orde. De leverancier komt zijn afspraken altijd na. Iets wat ik erg kan waarderen.

Een complete raamovereenkomst

Net zo tevreden is Anton over de samenwerking met Bizob. “Bizob wees ons erop dat het contract afliep. Of we dit samen konden oppakken? Daar hebben we volmondig ‘ja’ op gezegd. Zij hebben de procedurele kennis in huis, wij de inhoudelijke. Maar om nog doelmatiger te kunnen werken voor de betrokken gemeenten, verdiepte Jolanda zich ook in de materie. Zo liet ze naast verkeersborden en straatnaamborden, ook het wegmeubilair -zoals afzetpalen- in de raamovereenkomst opnemen. En dwong ze een looptijd van zes jaar, in plaats van vier jaar af. Hierdoor hebben we nu een completer pakket én de zekerheid dat de bebording tot medio 2027 geregeld is.”