Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
12 juni 2023

Dit artikel is éen van de acht verhalen uit het sociaal jaarverslag 2022 van Bizob: Inkoopkracht met maatwerk.

Eind 2018 besloten tien gemeenten in Zuidoost-Brabant de krachten te bundelen bij de inkoop van jeugdhulp. De samenwerking werd twee jaar later vastgelegd onder de noemer ‘Een 10 voor de Jeugd’. Sindsdien zijn er mooie stappen gezet naar een regionaal aanbod van passende, tijdige, kwalitatieve en betaalbare jeugdhulp. Zo werd in 2022 de overeenkomst met aanbieders van jeugdhulp hernieuwd. Tim van den Nieuwelaar, beleidsadviseur Sociaal Domein bij de GR Peelgemeenten, en Bizob contractmanager Moniek Smolders vertellen over de rol van contractmanagement bij het vertalen van de inkoopstrategie naar de praktijk.

Deze inkoop van jeugdhulp vindt plaats via de overlegstructuur Bestuurlijk Aanbesteden: een doorlopend proces van samen ontwikkelen en in dialoog zijn met aanbieders. Moniek: “We werken met een toelatingsprocedure. Aan de voorkant hebben we vijf zorgsegmenten met bijbehorende kwaliteitseisen omschreven. Iedere aanbieder die hieraan denkt te voldoen, kan de procedure doorlopen. Voldoet de aanbieder, dan mag deze zorg gaan leveren in het betreffende segment. Op deze wijze hebben we regionaal nu 185 unieke aanbieders gecontracteerd. Tim: “De segmen ten maken het speelveld overzichtelijker. Zo draaien er twee vooral om verblijfsvoorzieningen. Deze zijn schaars en niet
overal in te richten. Zij vragen dus echt om regionale inkoop en afstemming. Verder bevat een van de segmenten specialistische, veelvoorkomende zorg en daarmee vooral kleinere, zelfstandige zorgaanbieders. Een ander kent juist grote partijen. Ieder segment vliegen we anders aan in samen-
werking en contractmanagement. Hierdoor kunnen we gericht sturen op kwaliteit.”

“Eigenlijk werkt Bizob vanuit dezelfde gedachte als Een 10 voor de jeugd:

het draait niet om de organisatie, maar vooral om het doel.

En dat is het op de juiste plek kunnen inzetten van kennis en kunde.”

Tim van den Nieuwelaar

Tim van den Nieuwelaar, beleidsadviseur Sociaal Domein GR Peelgemeenten (rechts)
Moniek Smolders , contractmanager Bizob (links)

Signalen ophalen
Een 10 voor de jeugd is een echte netwerksamenwerking. Iedere deelnemer levert capaciteit om de inkoopstrategie en het programmaplan uit te voeren. Ook het contractmanagement is teamwork. Tim: “Onze kracht zit in de verbinding. Daarom voeren we onze gesprekken bewust in duo’s. Hierbij neemt de contractmanager de technische contractkennis mee en de accountmanager de inhoudelijke kennis van het werkveld. Samen onderzoeken zij wat er leeft bij de aanbieders en of er zaken beter kunnen.” Moniek:
“Contractmanagement is actief bouwen aan de samenwerkingsrelatie en signalen ophalen en bij de juiste mensen terugleggen. Op die manier kunnen we de hulp aan kinderen blijvend verbeteren.”

Van reactief naar proactief
Stond 2021 nog in het teken van het ontwikkelen van een visie op het contractmanagement bij deze inkoop, in 2022 kreeg de uitvoering ervan echt handen en voeten. Tim: “We hebben met contractmanagement een vlucht naar voren genomen. Dat leverde niet alleen meer uniformiteit in de contracten en een stroomlijning van overlegvormen op, maar heeft vooral veel gedaan voor de samenwerking.” Moniek: “We handelen vanuit vertrouwen en hebben via proactieve gesprekken met verschillende aanbieders een hecht partnership opgebouwd. De lijnen zijn kort, waardoor onduidelijkheden of problemen snel worden opgelost. Er ligt nu een stevige basis van waaruit we de zorg aan jeugdigen kunnen doorontwikkelen. We gaan nu extra inzetten op het ophalen van signalen bij de aangesloten gemeenten. Dan kunnen we nog gerichter met aanbieders in gesprek.”

Op weg naar de 10
De tien in de naam van de inkoopsamenwerking staat voor het streven naar het optimale. Welk cijfer geeft Tim de prestaties op dit moment? Tim: “Dat is een gewetensvraag. Een tien halen gaat misschien nooit lukken, maar we gaan voor mijn gevoel richting een dikke 7 of zelfs 8. Niet alleen op de inhoud van de jeugdhulp, maar ook op hoe we elkaar als collega’s én in onze samenwerking met de aanbieders weten te vinden. We doen het echt samen.”