Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
11 juni 2021

Al meer dan tien jaar leeft in Son en Breugel de wens voor een cultureel dorpshuis. Na eerdere nieuwbouwplannen op de plek van de Sint-Petrus’-Bandenkerk, werd de insteek voor de aanbesteding van het ontwerp voor de nieuwe ontmoetingsplek toch hergebruik van het markante kerkgebouw. Wethouder Jan Boersma en projectleider Chris Spooren van Son en Breugel en inkoopmanager Eric Zwitserloot van Bizob vertellen hoe ontwerpers, inwoners, gebruikers en raadsleden samen kwamen tot een dorpshuis dat uitblinkt in design, duurzaamheid en draagvlak.

Het dorpshuis biedt straks onder andere onderdak aan de bibliotheek, het CMD, de harmonie, het theater en radio Son en Breugel. Uitgangspunten bij de aanbesteding waren het creëren van een breed draagvlak voor het ontwerp en duurzaam hergebruik van de kerk. Chris: “De uitdaging was om het programma van eisen, eerder gebaseerd op nieuwbouw, opnieuw toe te passen. Dit vroeg om multifunctionele ruimtes.” Jan: “Voor een optimale inrichting hebben we gebruikers al in de voorfase gevraagd hun wensen te delen met de vijf inschrijvers.

Markt

Om inwoners bij de plannen voor het nieuwe dorpshuis te betrekken, werden de ontwerpen tentoongesteld op een markt. Dit bleek een schot in de roos. Chris: “Bezoekers konden kijken, vragen stellen en hun mening geven over de schetsen. Ondertussen liepen de raadsleden rond om feedback van bezoekers op te halen. Deze wogen zij mee in hun uiteindelijke ontwerpkeuze.” Eric: “Het is belangrijk voor inwoners om inspraak te hebben in iets dat zo’n impact heeft op de uitstraling van hun dorpskern.” Jan: “Ook de inschrijvers vonden de markt een leuke ervaring. Zij kregen een uniek inkijkje in de ideeën van collega’s.”

Duurzaam en energieneutraal

Passend bij de MVI-visie van Son en Breugel moesten de ontwerpen voldoen aan een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. Chris: “Om partijen uit te dagen met creatieve en innovatieve oplossingen te komen, ontving ieder ontwerpteam een rekenvergoeding. Dit leidde tot een energieneutraal ontwerp, waarbij materialen worden hergebruikt en zelfs de nieuwe materialen circulair zijn.”

“Inkopen is een vak apart waarin de regels regelmatig veranderen. Dan is het goed om een partij naast je te hebben die de juiste stappen zet en ook de grotere juridische vraagstukken oppakt.”

Chris Spooren, Projectleider gemeente Son en Breugel (midden op de foto)

Bouwteam

In de fase volgend op het schetsontwerp, werd gekozen voor een Bouwteam-overeenkomst. Eric: “Hierbij trekken gemeente, gebruikers, aannemer en architect samen in één team op om tot een definitief ontwerp te komen.” Chris vult aan: “Dit voorkomt een stuk afbreukrisico. Door naast elkaar te werken, houden partijen elkaar scherp op haalbaarheid.

Cultureel hart

Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden gestart. Het dorpshuis wordt naar verwachting begin 2022 opgeleverd. Jan: “We praten nu over stenen, maar uiteindelijk moet dit gebouw gaan leven door de mensen die er gebruik van maken. Dát is het doel: het creëren van een bruisende ontmoetingsplek.

“Bizob heeft ons geweldig door deze impactvolle aanbestedingsprocedure geleid. En al die tijd voelde Bizob als een onderdeel van onze eigen organisatie.”

Jan Boersma, Wethouder gemeente Son en Breugel (links op de foto)