Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
1 oktober 2020

Zes maanden Corona. We gingen van werken bij u op kantoor, naar onze 50 ‘thuiswerk kantoren’. En vrijwel meteen na het ingaan van de coronamaatregelen – in Brabant al eerder dan de rest van Nederland – richtte Bizob een Corona taskforce in. Nu, een half jaar later, kijken we terug én vooruit. Want wat kunnen we eigenlijk leren van de afgelopen periode?

Terugblik

Aanbestedende diensten stonden door de coronamaatregelen opeens voor belangrijke beslissingen: wat doen we met lopende projecten? Kunnen we überhaupt wel verder? Starten we nog nieuwe aanbestedingen? Bizob richtte direct een Taskforce in die snel en gericht in actie kwam.

Douwe van de Goorberg

“Onze doelstelling was om alles door te laten gaan, maar niet per se zo snel mogelijk. In het begin hebben we ons daarom vooral erop gericht dat lopende aanbestedingen zo goed mogelijk doorgang konden vinden en nieuwe trajecten gestart konden worden. We pasten maatwerk toe, want geen project is hetzelfde en ook de problematiek in de voorbereiding en bij ondernemers is niet gelijk. Per aanbesteding inventariseerden we de mogelijke knelpunten bij zowel het inkoopteam als bij de inschrijvers. vertelt Douwe van de Goorberg, inkoopmanager bij Bizob.

Een uitgebreid interview hierover met onze inkoopmanager Douwe van de Goorberg leest u op de website van expertisecentrum aanbesteden PIANOo.

Lees het interview op PIANOo

Frans van Kempen

Meest zichtbaar

Frans van Kempen, concerninkoper Sociaal domein, zag direct welk effect de crisis had op de lopende contracten  ten aanzien van zorg- en vervoersdiensten:  “Bij de dienstverlening in het sociaal domein, vaak van mens tot mens, waren de maatregelen rondom Corona misschien wel het meest zichtbaar. Net als het OV, lag de gehele vervoerssector stil. De scholen waren dicht dus leerlingenvervoer was niet meer nodig. Ouderen bleven thuis, dagbesteding en hulp in de huishouding stopte. Dit had grote consequenties voor alle contracten. We wilden ervoor zorgen dat we een enorme vragenstroom zouden voorkomen. Daarom stuurden we proactief informatie naar alle deelnemers van Bizob over de toepassing van de landelijke regelingen die in de loop van de maand april werden uitgewerkt.”

Eén punt voor advies

Alle Corona gerelateerde vragen zijn via de bekende contractmanager doorgespeeld naar de Taskforce. Ook de vragen vanuit ondernemers worden centraal opgepakt. Zo ontstond er één punt voor vraag en antwoord over inkoop en corona.

Niek Blonk

 “Naast vragen over de landelijke regelingen in het sociaal domein, werd in de vakantie periode een ander knelpunt duidelijk. We kregen vragen van ondernemers over het moeizaam verkrijgen van een verklaring van de belastingdienst, veroorzaakt door de mogelijkheid om belasting betaling uit te stellen”, vertelt Niek Blonk, jurist. “We kijken dan binnen de aanbestedingsregels naar mogelijkheden, zodat de ondernemer toch deel kan nemen aan een aanbesteding.”

Gemeenten kunnen een aanvraag voor de landelijke overbruggingsregeling voor ondernemers ter toetsing voorleggen aan de taskforce, die vervolgens een advies geeft over al dan niet de aanvraag als meerkosten te bestempelen.

Mariëlle van Meijl

Mariëlle van Meijl, commodity manager sociaal domein: “Door alle aanvragen op een punt te verzamelen, kunnen we een eenduidige toepassing van de landelijke regeling waarborgen. Naast de aanvragen die binnen komen via onze aangesloten organisaties vindt er tevens afstemming plaats met de inkooporganisaties in Eindhoven en Helmond. Zo zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk onderscheid zit in de toepassing van de landelijke regeling voor ondernemers die in de knel zitten. We willen voorkomen dat er verschillende adviezen worden gegeven en dat daardoor bijvoorbeeld de ene ondernemer wel in aanmerking komt voor een vergoeding, maar een andere in vergelijkbare situatie niet.”

Kansen en bedreigingen

Als één ding duidelijk is geworden door de COVID-19 pandemie is het wel hoe onlosmakelijk we met elkaar verknoopt zijn geraakt. Een virus op een markt in het Chinese Wuhan manifesteert zich binnen een paar maanden over de hele wereld. Productieketens lopen van diep in Azië tot ver in Europa. De kleinste verstoringen hebben grote economische gevolgen.

Kunnen we iets veranderen waardoor we minder kwetsbaar zijn? Bizob onderzocht of we door middel van inkoop en contractmanagement risico’s in de toekomst kunnen verminderen.

Desirée van Laerhoven

“Op dit moment zetten we de puntjes op de i van een handreiking: Sterker uit de Crisis”, vertelt Desirée van Laerhoven, jurist bij Bizob, “De COVID-19 crisis biedt een kans om prioriteiten opnieuw vast te stellen. We zijn van mening dat publieke inkoop een grote rol kan spelen voor het (economisch) herstructureren van de regio met een focus op sociale waarde.”

Loopt u tegen vragen of knelpunten aan?

We staan voor u klaar. Stuur een bericht naar [email protected].