Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
11 juni 2024

Op 22 mei jl. tekenden de Peelgemeenten de overeenkomst voor accountancydiensten met Crowe Foederer. De Peelgemeenten waren vertegenwoordigd door Dilia Blok, burgemeester van gemeente Someren, Greet Buter, burgemeester van Deurne en Anke van Extel – van Katwijk, burgemeester van Asten. Crowe Foederer vaardigde zijn CEO af, Johan Daams.

Marcel Stuijts, directeur van Bizob: “Bizob ondersteunt haar deelnemers met aanbestedingen voor de Openbare Ruimte, het Sociaal Domein en Bedrijfsvoering en ICT. Niet alle aanbestedingen zijn even herkenbaar voor het grote publiek. Daarom is het ook goed om de totstandkoming van een accountantscontract te vieren. Een accountant is zeer belangrijk voor het rechtmatig functioneren van een gemeente. Ik ben blij dat Bizob, met zorgvuldige ondersteuning tijdens het aanbestedingstraject, de Peelgemeenten heeft kunnen helpen met het vinden van een geschikte accountant.”

6 organisaties, 1 accountant
De Peelgemeenten bestaan uit vijf gemeenten: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Sinds 2017 hebben zij hun samenwerking op het gebied van WMO, de Jeugdwet, Bijzondere Bijstand en Schuldhulpverlening verankerd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten. Het kiezen voor één accountant levert de organisaties een grote efficiëntieslag op. De accountant heeft namelijk tot taak de financiële huishouding van de gemeenten te controleren. Omdat hij ook de controle over de boeken van de GR voor rekening neemt, kan hij zijn bevindingen direct toepassen bij de gemeenten. Als de GR met een andere accountant zou werken, dan zouden diens bevindingen weer opnieuw getoetst moet worden. Dit dubbele werk wordt nu voorkomen.

Frank van Duren, concerninkoper Bizob

Winst door gezamenlijke aanpak
Inkoper Frank van Duren, van de Taskforce Accountancy van Bizob, begeleidde de aanbesteding: “Deze aanbesteding onderstreept de kracht van samenwerking. Door één gezamenlijk traject te doorlopen, in plaats van zes afzonderlijke, worden de administratieve lasten flink verlaagd. Het inkoopteam bestond slechts uit drie leden, die het mandaat hadden van de zes organisaties. Bij zes trajecten hadden we 18 medewerkers nodig gehad. Tel uit je winst!”

Dynamisch Aankoop Systeem
Bizob wil deze lijn doorzetten en werkt aan een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) voor Accountancy. Frank legt uit: “We zien dat accountantsopdrachten in grote lijnen op hetzelfde neerkomen. Met het DAS Accountancy kunnen alle organisaties die bij Bizob aangesloten zijn eenvoudig een accountancy opdracht uitzetten, zelfstandig of in combinatie met andere opdrachtgevers.”

Het DAS Accountancy van Bizob gaat naar verwachting deze zomer ‘live’. Eerder dit jaar publiceerde Bizob al het DAS voor Warme- en koude drankenvoorziening. Marcel:  “Een DAS betekent een verdere stroomlijning van het proces. Hierdoor wordt aanbesteden toegankelijker, zowel voor onze deelnemers als voor de markt. Als deze pilots een succes blijken, gaan we in de toekomst ook andere diensten via een DAS inkopen. ”