Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
14 april 2022

Gister vernieuwden Bouwend Nederland en Bizob de  intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.”  De intentieverklaring die is opgesteld in 2020 telt 18 concrete actiepunten waarmee de ruim 35 overheidsorganisaties in Oost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt, en de 1000 leden van Bouwend Nederland direct aan de slag zijn gegaan. Denk hierbij aan ‘Maak bouwteams toegankelijker’, ‘Professioneel contact hoeft niet altijd schriftelijk, dit kan ook persoonlijk’, ‘Laat een onafhankelijke aannemer een bestek tegenlezen’, ‘Stel duidelijke vragen’ en ‘Hou geen informatie achter’.

Regio Oost-Brabant was de eerste in Nederland waar gemeenten en de bouwsector op deze nieuwe manier gaan samenwerken, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden. Het doel is duidelijk: werken vanuit wederzijds begrip, vertrouwen en onderling respect, vóór, tijdens en na een aanbestedingsprocedure.

Wat is er tot nu toe bereikt?

Benieuwd wat er tot nu toe bereikt is met de intentieverklaring tussen Bizob en Bouwend Nederland om de kloof tussen aanbestedende diensten en inschrijvers te verkleinen?

Bekijk dit filmpje waarin we twee trajecten uitlichten die de actiepunten uit de intentieverklaring voor Beter Aanbesteden hebben toegepast in de aanbesteding:

Hoe gaan we nu verder?

Ook al is er al heel wat verbetering zichtbaar heeft de uitrol van de intentieverklaring niet de aandacht kunnen krijgen die het verdiende, onder andere door de covidpandemie. Alle aanwezigen waren het unaniem eens dat het belang van deze intentieverklaring groeiende is. Zeker gezien de huidige uitdagingen in de markt, zoals prijsstijgingen, stikstofvraagstukken, grondstof- en personeelstekorten moeten bouw en overheid samen naar oplossingen gaan zoeken. Onder het motto ‘Alleen ga je snel, maar samen komen we verder!’ gaan we de samenwerking die nu van bovenaf is ingezet, in de praktijk verder uitrollen. Ieder kwartaal zullen er sessies worden georganiseerd waarin we kennis uitwisselen over onder andere bouwteams, inzet personeel, stabiliseren van pieken in aanvragen en de beste manier van het besteden van publiek geld. Ook zullen de aanwezigen als ambassadeurs de boodschap verspreiden naar anders regio’s. Zo ontstaat er een een mooi netwerk door Nederland.

Conclusie:
We zijn op weg naar een nieuw tijdperk van samenwerking tussen bouw en overheid rondom aanbestedingen!

De intentieverklaring is ondertekend door Marcel Stuijts, directeur van Bizob, Frank van der Meijden, Burgemeester van Laarbeek en voorzitter van Bizob, Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland en Hanneke van Eijndhoven, Regiomanager Zuid. (v.l.n.r.)

Naast de ondertekenaars was een vertegenwoordiging vanuit gemeenten (wethouders en burgemeesters) en de bouwsector (Bestuurders Vz. Afdeling Brabant Oost e.o. en Vz. Infra Platform Brabant aanwezig om deze samenwerking te bekrachtigen.

Geef een reactie