Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
28 september 2023

“Met duurzame inkoop beschermen we onze planeet”

Volgende week (2 t/m 6 oktober 2023) is het de week van MVOI. PIANOo organiseert in deze week iedere dag evenementen rondom MVOI voor verschillende doelgroepen. Vanzelfsprekend nemen onze inkopers ook deel aan verschillende evenementen!

MVOI is een belangrijk thema voor Bizob. Daarom hebben we sinds 1 april jl.een duurzaamheidsadviseur in dienst: Sandra Kluytmans. Hieronder stelt ze zich voor:

“15 jaar geleden ben ik bij Bizob begonnen als concerninkoper. Daarna werd ik commoditymanager Bedrijfsvoering en ICT, vervolgens coördinator inkoop en sinds april duurzaamheidsadviseur.

Bij Bizob is duurzaam inkopen altijd al een belangrijk onderwerp geweest. In iedere aanbesteding wordt gekeken of en op welke manier MVOI meegenomen kan worden. Want duurzaam inkopen is een effectief instrument om onze planeet te beschermen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken, natuurlijke hulpbronnen te behouden, onze gezondheid te verbeteren en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Ik vind het mooi dat ik me daar nu volledig op kan richten!  Als duurzaamheidsadviseur bij Bizob hou ik de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten. Er zijn volop goeie initiatieven in de regio die overal ingezet kunnen worden. Door samen te werken en van elkaar te leren, versnellen we het verduurzamingsproces.

Niet alleen op het werk, maar ook privé maak ik bewuste keuzes om duurzamer te leven. Op mijn balkon zie je veel groen en een regenton. Ik probeer zo min mogelijk weg te gooien en vanzelfsprekend scheid ik al mijn afval. Ook gebruik ik zo min mogelijk producten met microplastics.

Bij Bizob zijn allerlei activiteiten op het gebied van MVOI inmiddels opgestart en sommige zijn zelfs afgerond. We hebben een blauwdruk voor het opstellen van een MVOI actieplan. Daarnaast zijn we het nieuw format inkoopbeleid aan het uitrollen, waar MVOI een nadrukkelijke plaats in heeft gekregen. Ook rollen we aankomende maand een methodiek uit om Schoon en emissieloos bouwen concreet mee te nemen in aanbestedingen. We laten ons hierbij informeren door de gemeente Eindhoven die de methodiek al enige tijd toepast. Zo borgen we ook de eenduidigheid van de methodiek om op die manier de herkenbaarheid voor marktpartijen te vergroten. Samen met de VNG zijn we een traject gestart voor het slimmer aanbesteden van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

Ook bij Bizob op het kantoor zijn de eerste acties voor een duurzame bedrijfsvoering uitgevoerd. De oude hardware hebben wij laten ophalen door Holland Recycling, zodat deze hardware wordt hergebruikt of gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe producten. Daarnaast zijn we hard opzoek naar een alternatief voor de 12.000 wegwerpbekers die we per jaar op ons kantoor in Oirschot gebruiken. Tot slot zijn we onlangs ook partner geworden van samenwerkingsverband INDUSA, dat staat voor ‘Innovatie Duurzaamheid Samenwerking’. Hierin zetten de provincie Noord-Brabant, de B5 steden en Bouwend Nederland samen mooie stappen in de verduurzaming van de Brabantse infrastructuur.”

Heeft u vragen over bovenstaande activiteiten of andere vragen gerelateerd aan MVOI? Aarzel dan niet en neem contact met Sandra!