Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
6 juli 2021

Dit is Yvo Ooms. Van september 2020 tot april 2021 liep hij stage bij Bizob. En dat beviel zó goed, dat hij na zijn afstudeerstage direct in dienst is getreden bij Bizob als trainee contractmanager. Bizob zet zich, als expert op het gebied van inkoop en contractmanagement, graag in als leerbedrijf voor toekomstige inkopers. Want kennis heeft pas waarde als je het deelt. En dat gaat beide kanten op: stagiairs nemen tenslotte ook kennis, vaardigheden en nieuwe inzichten mee. In dit artikel vertelt Yvo over zijn afstudeeronderzoek naar duurzaamheid in onze regio.

Green Deal

Yvo deed onderzoek naar hoe duurzaamheid efficiënter kan worden ingezet in inkoopprocedures. Hiervoor interviewde hij allerlei gemeentefunctionarissen en marktpartijen en deed deskresearch. “De doelstelling van de Europese Green deal is om Europa klimaatneutraal te krijgen in 2050. Een onderdeel daarvan is om in 2030 de uitstoot van CO2 met ten minste 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Ik heb voor een aantal circulaire projecten in onze regio, die door Bizob zijn begeleid, onderzocht in hoeverre deze in lijn staan met de Green deal.”

Een vak apart

Dat we nog veel te bereiken hebben op het gebied van duurzaamheid is geen verrassing. “Ik merkte in mijn interviews dat er veel verschil zit tussen de gemeenten en de mate waarin duurzaamheid een actief aandachtspunt is. Duurzaamheid is echt een vak apart en je kan het er niet even bij doen. Het komt nog vaak op de grote stapel. Dat is jammer, want duurzaamheid verdient juist de volledige aandacht.”

Aanbevelingen

Kijkend naar de Green Deal zijn er veranderingen op komst die zeker ook voor de bij Bizob aangesloten organisaties een rol gaan spelen. Maar hiervoor moeten we volgens Yvo nog wel een aantal stappen nemen. In zijn scriptie deelt hij een aantal aanbevelingen, zoals:

  • Stel een duurzaamheidsexpert aan die verantwoordelijk is voor het geven van advies op het gebied van duurzaamheid en het stimuleren van duurzaamheidsbesef in onze regio.
  • Organiseer reguliere bijeenkomsten over duurzaamheid.
  • Betrek de markt, die is verder dan je denkt! Kijk vooral op de korte termijn, samen met de markt, naar wat mogelijk is binnen het (beperkte) budget.
  • Voeg een scoringsmethodiek toe aan de wegingsfactoren op het gebied van duurzaamheid binnen een aanbesteding, zodat het toekennen van punten voor duurzaamheid duidelijker wordt.

Ervaring

“Mijn stage bij Bizob was enorm leerzaam. Het was een aparte periode om stage te lopen, want door corona werkte iedereen thuis. Dit maakte het contact met mensen soms lastig. Maar de begeleiding vanuit Bizob was erg goed. Ik wil met name Bart en Frank bedanken voor het feit dat ik altijd hij hen terecht kon!”