Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
29 november 2023

Deze week verwelkomt Bizob twee nieuwe deelnemers. De gemeente Bernheze en de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) ondertekenden deze week de aansluitovereenkomst met het inkoopbureau. Beide organisaties zetten hiermee een stap om de inkoopfunctie verder te professionaliseren en de voordelen van regionale samenwerking te benutten.

Frank van de Meijden, bestuursvoorzitter Bizob, is verheugd dat beide organisaties Bizob hebben weten te vinden: “Groei is voor ons geen doel op zich, kennis delen en kwaliteit leveren wel. De ontvangst van deze twee nieuwe deelnemers laat zien dat de expertise die Bizob levert herkent wordt. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking met de gemeente Bernheze en de Belastingsamenwerking!

Gemeente Bernheze

De gemeente Bernheze is een gemeente met ruim dertigduizend inwoners in Noordoost-Brabant. Eind 2022 is de samenwerking tussen de gemeente en Bizob gestart op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Na een positieve evaluatie van de ‘proefperiode’ heeft de gemeente na de zomer van dit jaar besloten om de samenwerking te continueren en aan te sluiten als deelnemer bij de stichting. Via de samenwerking kan de gemeente Bernheze als ‘minder grote’ gemeente toch beschikken over inkoop- en contractmanagementexpertise op de verschillende vakgebieden. Ook de samenwerking met  organisaties die een soortgelijke inkoopbehoefte hebben wordt door Bizob structureel ondersteund.

v.l.n.r.:
A.A.M.J (Antoine) Walraven MSc, waarnemend burgemeester gemeente Bernheze
F.L.J. (Frank) van der Meijden, burgemeester gemeente Laarbeek en voorzitter Bizob                             
Dr. M.A.J. (Marcel) Stuijts, directeur Stichting Bizob

BSOB

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant is een gemeenschappelijk regeling van negen gemeenten en een waterschap. De BSOB, gevestigd in Oss, voert de belastingtaak uit voor haar deelnemers. Door de samenwerking met Bizob heeft de BSOB niet allen de beschikbaarheid van de voor haar benodigde expertise op inkoop- en aanbestedingsgebied zeker gesteld, maar verstevigd zij ook de samenwerking binnen de regio waar zij op het gebied van de belastingtaak zelf de vruchten van plukt. 

v.l.n.r.:
G. (Grard) van der Zanden, directeur BSOB
F.L.J. (Frank) van der Meijden, burgemeester gemeente Laarbeek en voorzitter Bizob                             
Dr. M.A.J. (Marcel) Stuijts, directeur Stichting Bizob