Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
4 juni 2020

“Beginnen is belangrijker dan perfect zijn”

De gemeente Haaren is één van de ondertekenaars van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De gemeente geeft hiermee het signaal af dat zij haar voorbeeldrol als overheid serieus neemt. In het Actieplan MVI zijn de doelstellingen op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen door het college van B&W uitgewerkt in speerpunten. In 2018 zijn, samen met Bizob en C2C ExpoLAB, de ambities en doelstellingen concreet uitgewerkt. De gemeente Haaren zet in om CO2-reductie én circulariteit als minimumeis en/of gunningscriterium mee te nemen. Maandelijks worden de voortgang en nieuwe duurzame kansen besproken.

In iets meer dan een jaar tijd heeft dit geleid tot de eerste drie circulaire projecten: een dorpsplein, brug en fietspad.  We delen graag de ervaringen in deze flyer.