Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
10 oktober 2022

Als samenwerkingsverband van vijf gemeenten is de kracht van samen optrekken bij de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten al langer bekend. Het aansluiten bij inkoopbureau Bizob is daarom een logische stap. Op woensdag 5 oktober j.l. ondertekenden GR Peelgemeenten en inkoopbureau Bizob een aansluitingsovereenkomst.

De GR Peelgemeenten is op 1 januari 2017 gestart en is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. De GR voert namens deze gemeenten taken uit binnen het sociaal domein, zoals Wmo en Jeugd.

De gemeenten waarvoor de GR Peelgemeenten zich inzet, zijn allemaal afzonderlijk aangesloten bij Bizob. Dus we waren al goed bekend met elkaar”, vertelt bestuursvoorzitter Wilmie Steeghs. “De positieve ervaring die wij hebben met de inkoopbegeleiding van Bizob was reden genoeg om ook als Gemeenschappelijke Regeling officieel aan te sluiten. Bovendien kunnen we nu nog sneller schakelen met de inkoopadviseurs en contractmanagers van Bizob.”

Bizob begon ruim vijftien jaar geleden als een nieuw samenwerkingsverband tussen tien gemeenten en is inmiddels uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van overheidsinkoop. Naast GR Peelgemeenten zijn bij Bizob nog ruim 35 andere publieke organisaties en gemeenten aangesloten.
Door aan te sluiten bij deze inkoopsamenwerking kunnen naast de inkoop voor het sociaal domein ook veel dingen die GR Peelgemeenten nodig heeft voor hun eigen bedrijfsvoering, zoals kantoormeubilair, verzekeringen, soft- en hardware of inhuur van derden gezamenlijk ingekocht worden. “Dat levert meer op dan een gunstige prijs”, vertelt Marcel Stuijts, directeur van Bizob “Bij een collectief aanbestedingstraject bundelen we de inkoop en delen we informatie en expertise. We bouwen kennis op van producten, markten en bedrijven. Zo kunnen we risico’s verminderen en verbetert de kwaliteit van het inkoopproces en daarmee van de in te kopen producten.”


Frank van der Meijden, bestuursvoorzitter Bizob, is verheugd dat GR Peelgemeenten nu ook officieel is aangesloten bij Bizob: “We kijken uit naar een fijne verdere samenwerking!”

Op de foto v.l.n.r.: Marcel Stuijts (directeur Bizob), Wilmie Steeghs (bestuursvoorzitter GR Peelgemeenten), Frank van der Meijden (bestuursvoorzitter Bizob) en Catharine Verberne (algemeen directeur GR Peelgemeenten).