Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
7 juni 2024

Ieder kwartaal organiseren Koninklijke Bouwend Nederland – Regio Zuid en Bizob een bijeenkomst die in teken staat van BeterAanbesteden.

Op 6 juni 2024 kwamen opdrachtgevers en -nemers bij elkaar in het MFA Hart van Hapert om te praten over asfalt. Ron Wesseling van Bouwend Nederland en Remy van den Beemt van BAM Infra Nederland vertelden ons alles over Warm Mix Asfalt, de nieuwe standaard voor asfalt en de CROW richtlijn hiervoor.

Het doel is de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en een reductie van schadelijke emissies te realiseren. In een interactieve sessie gingen we met elkaar in gesprek over de haalbaarheid van deze transitie in de praktijk.

Klik hier voor meer info over de uitfasering van Hot Mix Asfalt.