Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
11 april 2021

Ruim 700 zorgaanbieders moeten bij de 21 gemeenten die Zuidoost-Brabant telt, jaarlijks voor 1 maart hun financiële productieverantwoording hebben ingediend. Het soepel laten verlopen van deze omvangrijke toets op rechtmatigheid, is waar Bizob zich met een vaste werkgroep voor inzet. Concern controller bij de gemeente Best Corienne Boterenbrood en contractbeheerder Mieke Gevers vertellen hoe gemeenten, zorgaanbieders en Bizob samen dit proces ieder jaar nóg wat verder stroomlijnen.

Veel gemeenten speelden, nadat zij in 2015 zelf verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo, met dezelfde vraagstukken op het gebied van rechtmatigheid. Corienne: “We besloten met 21 gemeenten en Bizob een werkgroep op te richten om het verantwoordingsproces voor alle 700 zorgaanbieders zo helder mogelijk te maken.” Mieke: “Met de werkgroep waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn, kijken we met name in de communicatie richting zorgaanbieders, waar een uniforme aanpak mogelijk is.”

Bizob als centraal punt

In het aanleverproces fungeert Bizob als centraal punt voor gemeenten en zorgaanbieders. Corienne: “Bizob benadert alle zorgaanbieders over het aanleveren van hun productieverantwoording. Zij leveren deze aan bij Bizob en kunnen daar tevens terecht met vragen. Bizob checkt vervolgens voor ons of de ingeleverde documenten aan de minimale eisen voldoen en verspreidt deze daarna overzichtelijk en efficiënt per gemeente. Dit werkt ontzettend fijn.”

Vooruitkijken is voorkomen

De werkgroep richt zich op duidelijke en transparante communicatie, met name in het voortraject. Verbeterpunten uit het voorgaande jaar worden meegenomen om het proces te optimaliseren. Mieke: “Vorig jaar speelden er bij zorgaanbieders vragen over het verwerken van onderhanden werk. Toen hebben we een praktische toelichting geschreven, waardoor dit punt nu door zorgaanbieders beter wordt begrepen en ingevuld.” Corienne: “Dit jaar hebben we natuurlijk nagedacht over het verwerken van corona-gerelateerde issues zoals meerwerkkosten en niet geleverde zorg.”

“Bizob ontzorgt ons als centraal punt en bewaakt de communicatie richting zorgaanbieders. Ook ondersteunt Bizob de zorgaanbieders én zet zij haar kennis in ter verbetering van de landelijke werkwijze in het toetsen van rechtmatigheid.”

Corienne Boterenbrood, concern controller bij de gemeente Best (rechts op de foto)

Doorlopend samenspel

Naast de gemeenten, zijn ook de zorgaanbieders blij met deze aanpak. Mieke: ”Sommige zijn in alle gemeenten vertegenwoordigd. Zij hoeven deze nu niet allemaal individueel te benaderen. Bovendien verzorgt Bizob ook het contractmanagement en -beheer voor de gemeenten. Dus geven zorgaanbieders ons feedback die daarvoor van belang is, dan pakken we die meteen mee. Zo werkt het verbeterproces door op meerdere vlakken.”

Teamwork

Ketenbureau I-Sociaal Domein publiceert jaarlijks de landelijke formats voor de financiële productieverantwoordingen. Voor deze partij is Bizob inmiddels een volwaardige gesprekspartner. Mieke: “Uiteindelijk gaan we allemaal voor een lastenverlichting tussen gemeenten en zorgaanbieders.” Corienne vult aan: “We hebben elkaar hierin nodig.”   

Geef een reactie